Uvod En

0

Rohovka je priehľadné tkanivo, ktoré tvorí prednú časť oka. Jeho funkciou je nechať prechádzať svetlo, čím umožňuje, aby sa obrazy odtlačili na sietnicu. Keď je rohovka poškodená v dôsledku nehody alebo choroby, stráca svoju priehľadnosť, obrazy sú menej jasné a videnie je narušené.

Transplantácia rohovky je mikrochirurgia vykonávaná pomocou operačného mikroskopu. Spočíva v nahradení centrálnej časti rohovky rohovkovým lalokom skontrolovať to odobratým vybraným darcom. Operácia prebieha v celkovej alebo lokálnej anestézii a zvyčajne si nevyžaduje zhodu medzi darcom a príjemcom. Úspešnosť transplantácie sa stotožňuje s možnosťou obnovenia videnia na operované oko.

Keď rohovka nenávratne stratí priehľadnosť alebo sa stane výrazne nepravidelnou alebo stále hrozí perforácia a menej invazívne terapie problém neriešia, je potrebné ju nahradiť transplantáciou rohovky, nazývanou aj keratoplastika.

Čo sú to transplantácie rohovky?

Operácia spočíva v nahradení chorej rohovky alebo jej časti rohovkou pochádzajúcou od darcu. Na rozdiel od nedávnej minulosti, keď jediným dostupným zásahom bola vždy výmena tkaniva v plnej hrúbke, dnes sa môžeme rozhodnúť nahradiť iba časť chorého tkaniva, pričom zostávajúce vrstvy rohovky ponechajú nedotknuté.

To umožnilo znížiť chirurgickú agresivitu, riziko odmietnutia a urýchliť funkčnú obnovu.

V závislosti od narušenej vrstvy rohovky (stroma, endotel) môžeme naplánovať selektívnu transplantáciu patologického tkaniva, hlbokú prednú lamelárnu (DALK – Deep Anter Lamellar Keratoplasty), pri ktorej sa nahradí len predná časť rohovky, bez perforácie očnej buľvy. alebo transplantácia len endotelu rohovky (DSAEK – Descemet Stripping Automated Endotelial Keratoplasty), pričom najpovrchnejšia zdravá časť zostane nedotknutá.

Čo sú to transplantácie rohovky

Transplantácia rohovky v plnej hrúbke (PK alebo penetrujúca keratoplastika) je stále vyhradená pre všetky prípady, v ktorých došlo k narušeniu rohovky na všetkých úrovniach alebo viedlo k poškodeniu tkaniva, ktoré neumožňujú ďalšie dve opísané techniky.

V extrémnych prípadoch môže mať jediný účel zabrániť hroziacej perforácii alebo ju urýchlene opraviť, aby sa eliminovali riešenia kontinuity medzi vnútornými očnými štruktúrami a vonkajším svetom (transplantácia na tektonické účely).

Výber indikovanej techniky je na oftalmológovi po celkovom zhodnotení klinického obrazu. Darované rohovky sa odoberú z mŕtvych tiel, starostlivo vyberú, zakonzervujú v kultivačnom médiu a do nemocnice, ktorá si to vyžiada, posielajú CORNEA BANKS, ktoré osvedčujú kvalitu zaslaného tkaniva. To umožňuje plánovať zásahy vopred a zaručiť vysokú kvalitu tkanív, ktoré sa majú transplantovať.

Primárnym účelom transplantácie rohovky je obnovenie anatómie rohovky a jej cieľom je zlepšiť vizuálnu funkciu zmenenú zníženou transparentnosťou a/alebo pravidelnosťou tkaniva.

Ako fungujú transplantácie rohovky

Operáciu je možné naplánovať v dostatočnom predstihu, aj keď plánovanie závisí od dostupnosti tkanív z brehov rohoviek. Operácia sa vykonáva v lokálnej alebo celkovej anestézii na odporúčanie chirurga a anestéziológov s hospitalizáciou.

Pacient je podrobený overeniu absencie kontraindikácií v bezprostrednej blízkosti operácie. Po vykonaní plánovanej operácie sa pri absencii komplikácií počíta s hospitalizáciou v rozsahu od jedného do troch dní, ktorej účelom je overenie pooperačného priebehu v chránenom prostredí a v bezpečných podmienkach. Aké sú výhody transplantácie rohovky?

Ako fungujú transplantácie rohovky

Hoci je operácia transplantácie rohovky štandardizovaná a s uspokojivými výsledkami, nevyhýba sa všeobecnému pravidlu, podľa ktorého neexistuje operácia bez rizík. Nie je teda možné formálne zaručiť úspešnosť operácie alebo absenciu komplikácií, ktorých výskyt je podmienený aj typom a stupňom evolúcie patológie.

Indikácia transplantácie rohovky z týchto dôvodov sa musí uskutočniť v prípade absencie rovnako účinných menej invazívnych liečebných alebo chirurgických terapií. Sú transplantácie rohovky bolestivé alebo nebezpečné?

Operácia nie je bolestivá a väčšinou sa vykonáva v celkovej anestézii. Operované oko je po operácii viac-menej začervenané a bolestivé, môžete pociťovať pocity cudzieho telesa, pálenie, diskomfort, slzenie, kolísanie zraku, haló, ktoré potom majú tendenciu postupne klesať. Keďže ide o chirurgický zákrok, komplikácie pred, počas a po zákroku. Existuje vysoké riziko infekcie, ktoré môže drasticky znížiť alebo odstrániť len veľmi starostlivá starostlivosť o osobnú a očnú hygienu.

Transplantácia rohovky nesie celoživotné riziko re vstreknutie. Tento jav, ktorého frekvencia je po prvých 5 rokoch výrazne znížená, môže viesť k vážnemu a nezvratnému zápalu očného povrchu a pri absencii včasnej terapie alebo vzhľadom na

Závažnosť jeho prejavu k použitiu novej rohovky transplantácia

Ktorí pacienti môžu podstúpiť transplantáciu rohovky? Transplantáciu rohovky môžu podstúpiť pacienti všetkých vekových skupín, ktorí trpia patológiami rohovky, ktoré neumožňujú menej invazívne terapeutické možnosti rovnakej účinnosti a ktorí získali anesteziologický súhlas na operáciu. Nasleduj

Závažnosť jeho prejavu k použitiu novej rohovky transplantácia

Pooperačné kontroly, spočiatku častejšie, sú potrebné dlhší čas.

Ak sa kontroly nevykonávajú podľa predpisov, výsledok zásahu môže byť ohrozený.

Po operácii sa často vyskytuje reziduálny astigmatizmus, na jeho zníženie sme vyvinuli novú metódu napínania stehu pod intraoperačným topografickým vedením, ktorá výrazne redukuje pooperačný astigmatizmus už od prvých dní po operácii. zásah.

Približne 1,5 roka po operácii sa steh odstráni, po ktorom môže preskupenie rohovky spôsobiť výskyt nepredvídateľných zrakových defektov, ako je astigmatizmus,

Krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť.

Vizuálne zlepšenie nie je okamžité. Prebieha pomaly v priebehu niekoľkých týždňov a súvisí s prihojením a vitalitou transplantovanej rohovky, jej priehľadnosťou, prítomnosťou reziduálneho astigmatizmu a zdravotným stavom ostatných oblastí (sietnica, šošovka a pod.) operovaného oka.

Prítomnosť iných očných lézií môže v skutočnosti obmedziť obnovu zraku. Existujú pravidlá prípravy na zásah?

Pri príprave na operáciu je potrebné overiť neprítomnosť sprievodných patológií a/alebo infekcií v očiach a iných častiach tela, ktoré by mohli zvýšiť chirurgické riziko. Pacient musí prísť ráno v deň operácie nalačno.