FORGOT YOUR DETAILS?

OPERUJEME KRÁTKOZRAKOSŤ, ĎALEKOZRAKOSŤ A ASTIGMATIZMUS

Operujeme krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus. Pred každou operáciou je nutné absolvovať predoperačné vyšetrenie, počas ktorého vyšetríme kompletný stav vašich očí a objednáme vás na konkrétny termín zákroku. Predoperačné vyšetrenie je možné vykonať aj v deň operácie. Zákrok potom prebieha ambulantne len v lokálnej (kvapkovej) anestézii. Po operácii je nutný odvoz alebo doprovod operanta domov sprevádzajúcou osobou.

Dnes už nie je tak rozhodujúca výška dioptrií (štandardne – 10.0 až + 5.0 sph), ale skôr hrúbka a tvar
rohovky.  Pacientov operujeme od 18 rokov, deti a dorast len v prípade anizometropie – výraznom dioptrickom rozdiele
medzi pravým a ľavým okom, ktorý sa nedá nekorigovať okuliarmi či kontaktnými šošovkami. Nutná je tiež spolupráca
pacienta.

Na refrakčnú chirurgiu sú nevhodní pacienti s rohovkovou patológiou, po herpetickom zápale
rohovky, pacienti po ťažších vnútroočných zápaloch, pacienti so séropozitívnou reumou, keloidnými
jazvami, kardiostimulátorom a tehotné ženy. Na metódu LASIK sú nevhodní aj pacienti s tenkými rohovkami (pod 500 um
– závisí od výšky dioptrií) a výraznou suchosťou očí.

METÓDY LASEROVÝCH OPERÁCII OČÍ

HĹBKOVÉ METÓDY - S REZOM

Úprava dioptrií sa vykonáva v hĺbke rohovky. Pri tejto metóde laserových operácií nedochádza k povrchovému poškodeniu rohovky, rehabilitácia videnia je rýchlejšia a zákrok ako aj pooperačný priebeh je bezbolestný.

1. Z-LASIK (Laser Assisted In Situ Keratomileusis) je operačná metóda refrakčnej chirurgie na rohovke, pri ktorej sa používajú 2 druhy laserov – femtosekundový laser a excimerový laser, ktoré patria k najkvalitnejším prístrojom v súčasnej očnej chirurgii. Touto metódou sa koriguje krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus.

Výhodou tohto zákroku je jeho bezbolestnosť aj po odznení lokálnej anestézie a najmä rýchly nástup ostrého videnia pacienta už na druhý deň po samotnom zákroku. Pri operácii metódou Z-Lasik stačí kvapkať pooperačné kvapky len mesiac po operácii, čo je benefitom pre všetkých, ktorí sa potrebujú zaradiť čo najrýchlejšie späť do bežného života.

a) FEMTOSEKUNDOVÝ LASER šetrne a precízne vypreparuje povrchovú rohovkovú lamelu zvolenej hrúbky (90 - 160 um), ktorá sa následne odklopí a tým obnaží hlbšie vrstvy (strómu) rohovky. My využívame schopnosti laseru ZIEMER FEMTO LDV CRYSTAL LINE, ktorého technické parametre, šetrnosť a bezpečnosť patria v súčasnosti k absolútnej špičke. Rok výroby laseru je 2013.

b) EXCIMEROVÝ LASER odlaseruje požadovanú dioptriu. Na konci operácie sa povrchová lamela priklápa naspäť a nasadí kontaktná šošovka. Celý zákrok je nebolestivý, prebieha len v lokálnej kvapkovej anestéze a trvá približne 15 – 20 minút. Výhody tejto metódy sú v bezbolestnosti aj pooperačného priebehu, rýchleho nástupu ostrého videnia (nasledujúci deň) a nutnosti kratšieho kvapkania pooperačných kvapiek (len mesiac po operácii). Veľmi dôležité v pooperačnom období je tiež netrieť si oči rukami, aby nedošlo k posunu, nakrčeniu, či odtrhnutiu povrchovej rohovkovej lamely. Na našej klinike využívame schopnosti nemeckého laseru Alcon Wavelight AG s označením ALLEGRETTO WAVE EYE-Q 400Hz, ktorého technické parametre, presnosť, šetrnosť, rýchlosť a bezpečnosť patria v súčasnosti k absolútnej špičke. Rok výroby laseru je 2013.

2. LASIK Xtra je doplňujúci zákrok, ktorý sa vykonáva v priebehu operácie Z-Lasik. Tento zákrok je
odporúčaný renomovanými svetovými refrakčnými chirurgiami, je neinvazívny a rýchly, vykonáva sa počas metódy Z-Lasik
a je klinicky testovaný. Zavedenie metódy LASIK Xtra do operačného procesu Z-LASIK zlepšuje biomechanické vlastnosti
rohovky, znižuje sa riziko návratu dioptrií a tým aj potrebu dodatočného zákroku.

Operácia sa vykonáva systémom KXL, ktorý bol navrhnutý skúseným tímom vedcov a technikov so špeciálnym zameraním na
bezpečnosť pacienta a jeho pohodlie. Jedná sa o najviac inovatívne a pokrokové zariadenie svojho druhu. Medzi jeho
výhody patrí najdokonalejšia technológia umožňujúca rýchly zákrok, absolútna presnosť zákroku a najmodernejší systém
navrhnutý pre bezproblémovú integráciu s metódami Z-LASIK.

POVRCHOVÉ METÓDY - BEZ REZU

Pri povrchových metódach je laserom rohovka zbrúsená na povrchu, čomu predchádza prechodné odstránenie epitelu rohovky. V závislosti od spôsobu, ktorým sa tak stane, vykonávame tieto metódy:

1. LASEK (Laser In Situ Keratomileusis) je operačná metóda na
rohovke, používaná v refrakčnej chirurgii približne 10 rokov. Po aplikácií 20% alkoholu na epitel rohovky
v trvaní 30 sekúnd, tento následne mechanicky znesieme a potom laserom vybrúsime rohovku na požadovanú dioptriu.

Celý zákrok je nebolestivý, prebieha len v lokálnej kvapkovej anestéze a trvá približne 15 min. Po odznení anestézy
za 2-3 hodiny po operácii však nastúpi bolestivosť, začervenanie, rezanie, pálenie, svetloplachosť a slzenie
očí trvajúca 2-3 dni, ktorá postupujúcim hojivým procesom postupne odznieva. 

2. TE PRK (trasnsepiteliálna fotorefrakčná keratektómia = no touch laser)
Je metóda veľmi podobná predošlej, avšak epiteliálnu vrstvu neznesieme mechanicky (ručne), ale laserom (PTK). Všetok
predoperačný i pooperačný management je identický s metódou LASEK.

3. PTK (fototerapeutická keratektómia) sa nepoužíva na odstraňovanie
refrakčných vád, ale skôr terapeuticky na obrúsenie rohovkových jazvičiek, degenerácií, či
dystrofií, v prípadoch, kde je to možné.

KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS 24 HODÍN DENNE

KONTAKTUJTE NÁS

ODHLÁSENIE

ÚDAJE NA VYPLNENIE

Hore