Laserova Operacia Oci

0

Refrakčná chirurgia: na čo slúži, ako sa vykonáva a čo robiť? Refrakčná chirurgia je technika, ktorá vďaka excimerovému laseru umožňuje remodeláciu skontrolovať to povrchu rohovky tak, aby korigovala alebo výrazne redukovala refrakčné chyby videnia (krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus).

Ide o operáciu oka s trvalými účinkami, ktorú je možné vykonať na veľkej vzorke pacientov (vhodných je cca 6-7 pacientov z 10).

Refrakčné defekty sú v skutočnosti patológie, ktoré majú významný vplyv na život človeka: ľudia postihnutí krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou alebo astigmatizmom nevyhnutne potrebujú používať korekčné šošovky, či už sú to okuliare alebo kontaktné šošovky, a refrakčná chirurgia môže byť platným spojencom. vrátiť sa k pohľadu na svet.

Pokiaľ ide o refrakčnú chirurgiu

Očné centrum Humanitas pod vedením profesora Paola Vinciguerra je považované za medzinárodné referenčné centrum vďaka svojim inovatívnym technológiám, ktoré umožňujú špecialistom úplne prispôsobiť refrakčnú chirurgiu na základe morfológie oka a klinických podmienok. pacientov.

Okrem toho štúdia „Advanced Surface Ablation With a New Software for the Reduction of Ablation Irregularities“ publikovaná v Journal of Refractive Surgery uvádza, že pacienti po operácii mali lepšie videnie bez okuliarov ako s okuliarmi pred operáciou. refrakčnej chirurgii.

Pokiaľ ide o refrakčnú chirurgiu

Čo je to refrakčná chirurgia? A ktorí pacienti z toho môžu profitovať? Poďme hlbšie do témy s profesorom Paolom Vinciguerrom, prvým autorom štúdie a riaditeľom očného centra Humanitas.

Excimerový laser: ako to funguje? Excimerový laser dodávaný v očnom centre Humanitas je prístroj najnovšej generácie, ktorý umožňuje remodeláciu rohovky odstránením mikroskopických častí tkaniva s maximálnou presnosťou.

Softvér umožňuje pokročilé sledovanie, aby sa kompenzovali všetky tie mimovoľné pohyby, ktoré môže oko urobiť počas liečby, aj keď pacient nehybne pozerá.

Týmto spôsobom je pôsobenie na rohovku neustále kompenzované a operácia môže byť vykonaná extrémne rýchlo. Strach mnohých pacientov sa v skutočnosti týka najmä následkov, ktoré by mohol mať mimovoľný pohyb hlavy alebo očí, ale môžete si byť istí: eye tracker excimerového lasera je mimoriadne citlivý a je schopný sledovať pohyby oči ich monitorujú tisíckrát za sekundu.

K tomu sa pridáva systém optickej koherentnej

Radiačnej tomografie (OCT) schopný zaznamenávať snímky rohovky s extrémne vysokým rozlíšením a merať jej hrúbku od začiatku do konca liečby.

Refrakčná chirurgia excimerovým laserom umožňuje neinvazívny zákrok, ktorý sa môže uskutočniť v ambulantnom prostredí, s lokálnou anestézou podávanou očnými kvapkami a bez sedácie.

Operácia trvá niekoľko minút a podľa uváženia odborníka je možné liečiť obe oči súčasne. Aké sú výhody refrakčnej chirurgie? Ako vyplýva zo štúdie „Advanced Surface Ablation with a New Software for the Reduction of Ablation Irregularities“ publikovanej v Journal of Refractive Surgery, pacienti po operácii mali lepšie videnie bez okuliarov ako s okuliarmi pred operáciou refrakčnou.

K tomu sa pridáva systém optickej koherentnej

Korekcia refrakčnej vady po operácii excimerovým laserom je trvalá, preto zostáva stabilná. Stabilné však neznamená, že v priebehu nasledujúcich rokov nemusia nastať zmeny vo videní: zmeny, ktoré nezávisia priamo od operácie, ale od normálneho plynutia času.

Ďalej už pri predbežnej návšteve možno zistiť určité faktory, ktoré môžu viesť k väčšiemu alebo menšiemu úspechu operácie a ktoré budú pacientovi vysvetlené pred naplánovaním operácie.

Faktory, ktoré môžu viesť k neuspokojivému výsledku, zahŕňajú abnormálnu odozvu tkaniva, nespôsobilosť pacienta alebo chyby liečby a poruchy prístrojového vybavenia.

Problém sa však často dá vyriešiť ďalšou reláciou. Kedy zvoliť refrakčnú chirurgiu? Približne 60 – 70 % pacientov s refrakčnými defektmi môže podstúpiť operáciu excimerovým laserom, zatiaľ čo zvyšní pacienti môžu byť po hĺbkových vyšetreniach, ktoré vykoná očný lekár počas kontrolnej návštevy, nevhodní.

V diagnostickej fáze špecialista používa špičkové

Prístrojové vybavenie, ktoré umožňuje zhodnotiť všetky aspekty zdravotného stavu pacienta a definovať zákrok s mimoriadnou presnosťou.

Refrakčná chirurgia: vek a typ ia zrakového postihnutia. Na to, aby ste mohli podstúpiť refrakčnú operáciu, musíte mať minimálne 18 rokov a stabilitu refrakčnej vady je potrebné zisťovať minimálne na jeden rok od poslednej očnej kontroly: preto vada, či už ide o krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus sa v tomto časovom rámci nezhoršili.

Spravidla sa tento druh poruchy stabilizuje po 20. roku života v prípade ďalekozrakosti a o niekoľko rokov neskôr v prípade krátkozrakosti.

V diagnostickej fáze špecialista používa špičkové

Kto je t neodporúča sa mu operácia? Refrakčná chirurgia sa neodporúča tehotným pacientkam, pretože počas operácie a obdobia rekonvalescencie sa podávajú lieky, ktoré nemusia byť vhodné.

Ďalším efektom tehotenstva, pri ktorom sa neodporúča pristúpiť k excimerovému laseru, je fyziologické biomechanické oslabenie rohovky, ktoré môže ohroziť výsledok liečby.

Aké správanie nasledovať po refrakčnej operácii? Ako sme už povedali, podľa uváženia špecialistu je možné operovať obe oči súčasne, ale na základe rozdielov posúdených počas návštevy aj to, že intervenčné časy medzi jedným a druhým okom sú rôzne.

V tomto prípade je možné že špecialista predpíše

Upravy okuliarov: treba zdôrazniť, že nikdy netreba preberať vlastnú iniciatívu a vždy sa riadiť lekárskymi indikáciami (o možnom použití špecifických očných kvapiek alebo iných liekov).

Môžete po operácii športovať? Operácia excimerovým laserom je neinvazívna a pacient sa veľmi rýchlo zotavuje, takže každý, kto sa venuje fyzickej aktivite, ju bude môcť v krátkom čase obnoviť.

Zrak však potrebuje primeraný čas na preladenie, takže športový výkon nemusí byť spočiatku optimálny.

Môžete ísť po refrakčnej operácii do bazéna alebo k moru? V prvom období po operácii sa však treba vyhýbať situáciám, ktoré sú obzvlášť dráždivé pre oči, ako sú turecké kúpele a sauna, a pri návšteve bazéna alebo mora treba dodržiavať potrebné opatrenia.

V tomto prípade sú nevyhnutné okuliare alebo maska, rovnako ako používanie slnečných okuliarov, ak sa vystavujete slnečným dňom.