FORGOT YOUR DETAILS?

LASEROVÁ OPERÁCIA OČÍ

Laserová operácia očí vám dokáže pomôcť pri rôznych refrakciách oka, akými sú krátkozrakosťďalekozrakosť či astigmatizmus. Pred každou laserovou operáciou je nutné absolvovať predoperačné vyšetrenie, počas ktorého vyšetríme kompletný stav vašich očí a objednáme vás na konkrétny termín operácie. Predoperačné vyšetrenie je možné vykonať aj v deň zákroku. Laserová operácia očí potom prebieha ambulantne len v lokálnej (kvapkovej) anestézii. Po operácii je nutný odvoz alebo doprovod operanta domov sprevádzajúcou osobou.

Dnes už nie je tak rozhodujúca výška dioptrií (štandardne – 10.0 až + 5.0 sph), ale skôr hrúbka a tvar
rohovky.  Pacientov operujeme od 18 rokov, deti a dorast len v prípade anizometropie – výraznom dioptrickom rozdiele
medzi pravým a ľavým okom, ktorý sa nedá nekorigovať okuliarmi či kontaktnými šošovkami. Nutná je tiež spolupráca
pacienta.

Na refrakčnú chirurgiu sú nevhodní pacienti s rohovkovou patológiou, po herpetickom zápale
rohovky, pacienti po ťažších vnútroočných zápaloch, pacienti so séropozitívnou reumou, keloidnými
jazvami, kardiostimulátorom a tehotné ženy. Na metódu LASIK sú nevhodní aj pacienti s tenkými rohovkami (pod 500 um
– závisí od výšky dioptrií) a výraznou suchosťou očí.

METÓDY LASEROVÝCH OPERÁCII OČÍ

HĹBKOVÉ METÓDY - S REZOM

Úprava dioptrií sa vykonáva v hĺbke rohovky. Pri tejto metóde laserových operácií očí nedochádza k povrchovému poškodeniu rohovky, rehabilitácia videnia je rýchlejšia a zákrok ako aj pooperačný priebeh je bezbolestný.

1. Z-LASIK (Laser Assisted In Situ Keratomileusis) je operačná metóda refrakčnej chirurgie na rohovke, pri ktorej sa používajú 2 druhy laserov – femtosekundový laser a excimerový laser, ktoré patria k najkvalitnejším prístrojom v súčasnej očnej chirurgii. Touto metódou sa koriguje krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus.

Výhodou tohto zákroku je jeho bezbolestnosť aj po odznení lokálnej anestézie a najmä rýchly nástup ostrého videnia pacienta už na druhý deň po samotnom zákroku. Pri operácii metódou Z-Lasik stačí kvapkať pooperačné kvapky len mesiac po operácii, čo je benefitom pre všetkých, ktorí sa potrebujú zaradiť čo najrýchlejšie späť do bežného života.

a) FEMTOSEKUNDOVÝ LASER šetrne a precízne vypreparuje povrchovú rohovkovú lamelu zvolenej hrúbky (90 - 160 um), ktorá sa následne odklopí a tým obnaží hlbšie vrstvy (strómu) rohovky. My využívame schopnosti laseru ZIEMER FEMTO LDV CRYSTAL LINE, ktorého technické parametre, šetrnosť a bezpečnosť patria v súčasnosti k absolútnej špičke. Rok výroby laseru je 2013.

b) EXCIMEROVÝ LASER odlaseruje požadovanú dioptriu. Na konci operácie sa povrchová lamela priklápa naspäť a nasadí kontaktná šošovka. Celý zákrok je nebolestivý, prebieha len v lokálnej kvapkovej anestéze a trvá približne 15 – 20 minút. Výhody tejto metódy sú v bezbolestnosti aj pooperačného priebehu, rýchleho nástupu ostrého videnia (nasledujúci deň) a nutnosti kratšieho kvapkania pooperačných kvapiek (len mesiac po operácii). Veľmi dôležité v pooperačnom období je tiež netrieť si oči rukami, aby nedošlo k posunu, nakrčeniu, či odtrhnutiu povrchovej rohovkovej lamely. Na našej klinike využívame schopnosti nemeckého laseru Alcon Wavelight AG s označením ALLEGRETTO WAVE EYE-Q 400Hz, ktorého technické parametre, presnosť, šetrnosť, rýchlosť a bezpečnosť patria v súčasnosti k absolútnej špičke. Rok výroby laseru je 2013.

2. LASIK Xtra je doplňujúci zákrok, ktorý sa vykonáva v priebehu operácie Z-Lasik. Tento zákrok je odporúčaný renomovanými svetovými refrakčnými chirurgiami, je neinvazívny a rýchly, vykonáva sa počas metódy Z-Lasik a je klinicky testovaný. Zavedenie metódy LASIK Xtra do operačného procesu Z-LASIK zlepšuje biomechanické vlastnosti rohovky, znižuje sa riziko návratu dioptrií a tým aj potrebu dodatočného zákroku.

Tento typ laserovej operácie očí sa vykonáva systémom KXL, ktorý bol navrhnutý skúseným tímom vedcov a technikov so špeciálnym zameraním na bezpečnosť pacienta a jeho pohodlie. Jedná sa o najviac inovatívne a pokrokové zariadenie svojho druhu. Medzi jeho
výhody patrí najdokonalejšia technológia umožňujúca rýchly zákrok, absolútna presnosť zákroku a najmodernejší systém
navrhnutý pre bezproblémovú integráciu s metódami Z-LASIK.

POVRCHOVÉ METÓDY - BEZ REZU

Pri povrchových metódach je laserom rohovka zbrúsená na povrchu, čomu predchádza prechodné odstránenie epitelu rohovky. V závislosti od spôsobu, ktorým sa tak stane, vykonávame tieto metódy:

1. LASEK (Laser In Situ Keratomileusis) je operačná metóda na
rohovke, používaná v refrakčnej chirurgii približne 10 rokov. Po aplikácií 20% alkoholu na epitel rohovky
v trvaní 30 sekúnd, tento následne mechanicky znesieme a potom laserom vybrúsime rohovku na požadovanú dioptriu.

Celý zákrok je nebolestivý, prebieha len v lokálnej kvapkovej anestéze a trvá približne 15 min. Po odznení anestézy
za 2-3 hodiny po operácii však nastúpi bolestivosť, začervenanie, rezanie, pálenie, svetloplachosť a slzenie
očí trvajúca 2-3 dni, ktorá postupujúcim hojivým procesom postupne odznieva.

2. TE PRK (trasnsepiteliálna fotorefrakčná keratektómia = no touch laser)
Je metóda veľmi podobná predošlej, avšak epiteliálnu vrstvu neznesieme mechanicky (ručne), ale laserom (PTK). Všetok
predoperačný i pooperačný management je identický s metódou LASEK.

3. PTK (fototerapeutická keratektómia) sa nepoužíva na odstraňovanie
refrakčných vád, ale skôr terapeuticky na obrúsenie rohovkových jazvičiek, degenerácií, či
dystrofií, v prípadoch, kde je to možné.

KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS 24 HODÍN DENNE

KONTAKTUJTE NÁS

ODHLÁSENIE

ÚDAJE NA VYPLNENIE

Hore