FORGOT YOUR DETAILS?

LASEROVÁ OPERÁCIA OČÍ

Laserová operácia očí vám dokáže pomôcť pri rôznych refrakciách oka, akými sú krátkozrakosťďalekozrakosť či astigmatizmus.

Očné vyšetrenie pred laserovou operáciou očí

Pred každou laserovou operáciou je nutné absolvovať predoperačné vyšetrenie, počas ktorého vyšetríme kompletný stav vašich očí a objednáme vás na konkrétny termín operácie. Predoperačné vyšetrenie je možné vykonať aj v deň zákroku. Laserová operácia očí potom prebieha ambulantne len v lokálnej (kvapkovej) anestézii. Po operácii je nutný odvoz alebo doprovod operanta domov sprevádzajúcou osobou.

Pre koho je laserová operácia očí vhodná?

Dnes už nie je tak rozhodujúca výška dioptrií (štandardne – 10.0 až + 5.0 sph), ale skôr hrúbka a tvar
rohovky.  Pacientov operujeme od 18 rokov, deti a dorast len v prípade anizometropie – výraznom dioptrickom rozdiele
medzi pravým a ľavým okom, ktorý sa nedá nekorigovať okuliarmi či kontaktnými šošovkami. Nutná je tiež spolupráca
pacienta.

Na refrakčnú chirurgiu sú nevhodní pacienti s rohovkovou patológiou, po herpetickom zápale
rohovky, pacienti po ťažších vnútroočných zápaloch, pacienti so séropozitívnou reumou, keloidnými
jazvami, kardiostimulátorom a tehotné ženy. Na metódu LASIK sú nevhodní aj pacienti s tenkými rohovkami (pod 500 um
– závisí od výšky dioptrií) a výraznou suchosťou očí.

Viac o tom, či ste vhodný adept na operáciu sa dočítate na našej stránke o priebehu a vhodnosti laserovej operácie očí. Finálne stanovisko, či je pre vás laserová operácia očí vhodná, vám radi povedia naši oční lekári. Objednajte sa k nám na konzultáciu cez kontaktný formulár a dohodnite si s nami stretnutie.

METÓDY LASEROVÝCH OPERÁCIÍ OČÍ

HĹBKOVÉ METÓDY OPERÁCIÍ OČÍ - S REZOM

Úprava dioptrií sa vykonáva v hĺbke rohovky. Pri tejto metóde laserových operácií očí nedochádza k povrchovému poškodeniu rohovky, rehabilitácia videnia je rýchlejšia a zákrok ako aj pooperačný priebeh je bezbolestný.

1. Z-LASIK (Laser Assisted In Situ Keratomileusis) je operačná metóda refrakčnej chirurgie na rohovke, pri ktorej sa používajú 2 druhy laserov – femtosekundový laser a excimerový laser, ktoré patria k najkvalitnejším prístrojom v súčasnej očnej chirurgii. Metódou Z-LASIK sa koriguje krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus.

Výhodou tohto zákroku je jeho bezbolestnosť aj po odznení lokálnej anestézie a najmä rýchly nástup ostrého videnia pacienta už na druhý deň po samotnom zákroku. Pri operácii metódou Z-Lasik stačí kvapkať pooperačné kvapky len mesiac po operácii, čo je benefitom pre všetkých, ktorí sa potrebujú zaradiť čo najrýchlejšie späť do bežného života.

a) FEMTOSEKUNDOVÝ LASER  veľmi precízne a šetrne upraví povrchovú rohovkovú lamelu zvolenej hrúbky (90 - 160um). Následne sa rohovková lamela odklopí, čím sa odhalia hlbšie vrstvy (strómu) rohovky.

V očnej klinike Cornea využívame laser ZIEMER FEMTO LDV CRYSTAL LINE, ktorý sa vyznačuje veľkou šetrnosťou a bezpečnosťou pri operácii. Vďaka svojim technickým parametrom patrí k špičkovým prístrojom na operáciu očí. Laser bol vyrobený v roku 2013.

b) EXCIMEROVÝ LASER EXCIMEROVÝ LASER odstraňuje dioptrické chyby oka. Po skončení operácie sa povrchová lamela priklopí naspäť a do oka sa nasadí kontaktná šošovka. Operácia excimerovým laserom je bezbolestná a trvá iba 15 - 20 minút. Počas operácie je pacient v lokálnej kvapkovej anestéze. Hlavné výhody operácie excimerovým laserom:

  • operácia je bezbolestná
  • po operácii sa rýchlo dostaví ostré videnie (už nasledujúci deň po operácii)
  • pooperačné kvapky je nutné podávať iba krátko - 1 mesiac po laserovej operácii

Po operácii je dôležité netrieť si oči rukami, aby sa povrchová rohovková lamela neposunula, neodtrhla alebo nedošlo k nakrčeniu. V očnej klinike Cornea používame špičkový nemecký excimerový laser Alcon Wavelight AG s presným označením ALLEGRETTO WAVE EYE-Q 400Hz. Tento laser sa vyznačuje svojou presnosťou, šetrnosťou, rýchlosťou a bezpečnosťou. Vďaka tomu patrí medzi najlepšie excimerové lasere súčasnosti. Laser bol vyrobený v roku 2013.

2. LASIK Xtra je doplňujúci zákrok k metóde Z-LASIK. Vďaka tomuto zákroku sa znižuje riziko návratu dioptrií po operácii a potreba dodatočnej operácie. Metóda LASIK Xtra je klinicky testovaná a odporúčaná svetovými refrakčnými chirurgami, pretože zlepšuje biomechanické vlastnosti rohovky a zákrok je neinvazívny a rýchly.

Doplňujúci zákrok LASIK Xtra k laserovej operácii oka sa vykonáva systémom KXL a bol navrhnutý tímom vedcov a technikov tak, aby bol zákrok maximálne bezpečný a pohodlný pre pacienta. Medzi výhody tejto inovatívnej metódy LASIK Xtra patrí:

  • rýchlosť zákroku
  • absolútna presnosť lasera
  • bezproblémová integrácia s metódami Z-LASIK

POVRCHOVÉ METÓDY OPERÁCIÍ OČÍ - BEZ REZU

Pri povrchových metódach je laserom rohovka zbrúsená na povrchu, čomu predchádza prechodné odstránenie epitelu rohovky. V závislosti od spôsobu, ktorým sa tak stane, vykonávame tieto metódy:

1. LASEK (Laser In Situ Keratomileusis) je operačná metóda, ktorá sa v refrakčnej chirurgii využíva už viac ako 10 rokov. Počas operácie metódou LASEK sa na epitel rohovky aplikuje 20% alkohol po dobu 30 sekúnd. Následne sa epitel mechanicky znesie a rohovka sa laserom vybrúsi na požadovanú dioptriu.

Operácia očí metodou LASEK je bezbolestná a rovnako ako operácia excimerovým laserom prebieha v lokálnej kvapkovej anestéze. Zákrok trvá približne 15 minút. 2-3 hodiny po laserovej operácii metódou LASEK odznie anestéza a dôjde k bolestivosti očí. Medzi očakávané príznaky patrí začervenanie, rezanie, pálenie, citlivosti očí voči svetlu (svetloplachosť) a slzenie očí. Po operácii je potrebné zahájiť hojivý proces a po 2 až 3 dňoch bolesti ustúpia.

2. TE PRK (trasnsepiteliálna fotorefrakčná keratektómia = no touch laser)
Metóda TE PRK je veľmi podobná predošlej metóde LASEK, avšak epiteliálnu vrstvu rohovky neznesieme mechanicky (ručne), ale laserom (PTK). Všetok predoperačný i pooperačný management je identický s metódou LASEK.

3. PTK (fototerapeutická keratektómia)  je metóda, ktorá sa terapeuticky používa na obrúsenie rohovkových jazvičiek, degenerácií a dystrofií, a to iba v prípadoch, keď je to možné. Metóda sa nepoužíva na odstránenie refrakčných vád oka.

KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS 24 HODÍN DENNE

KONTAKTUJTE NÁS

[display-discounts-modal-out]
[display-discounts-modal-up]
Hore