52 astigmatizmus

0

Aké sú príčiny astigmatizmu? Vhľad do témy. Vrodené astigmatizmy sú zvyčajne dedičné a často závažné. Vysoké astigmatizmy, tie väčšie ako dve dioptrie, sa v priebehu života menia menej ako mierne a stredné, a to z hľadiska sily aj osi.

Tieto astigmatizmy sa vo všeobecnosti vyskytujú vo forme založenej domovskej stránke na pravidlách, s vertikálnym poludníkom viac zakriveným ako horizontálnym, menej často v šikmom a ešte menej v protipravidle; druhá forma je častejšia v zrelom veku.

Zmeny závisia od veku. S pribúdajúcim vekom sa astigmatizmus mení, jednak preto, že sa mení zakrivenie rohovky,

A jednak pre „vnútorné“ variácie kryštalickej šošovky v senilnom veku prevláda astigmatizmus proti pravidlu, pričom horizontálny meridián je zakrivenejší ako vertikálne.

Malé astigmatizmy ako sme už spomínali

ktoré sa môžu vyskytovať počas života, sú menej stabilné a môžu sa meniť z hľadiska gradácie aj sklonu (osi). 80 % astigmatizmov je medzi 0,25 a 2,00 D (klasifikovaných ako mierny alebo stredný) a variácia defektu v priebehu času je v každom prípade mierna v porovnaní s inými ametropiami, ako je napríklad krátkozrakosť.

Astigmatizmus u detí. Dr. Karla Zadnik, optometrista na Ohio State University School of Optometry, vykonala štúdiu na 2 523 deťoch a zistila, že 28 % z nich malo astigmatizmus. Deti si svoj problém uvedomujú menej ako dospelí a nesťažujú sa na rozmazané videnie.

Malé astigmatizmy ako sme už spomínali

Dá sa v nich však nájsť viacero neduhov ako napr.

 • Časté bolesti hlavy
 • Snažíte sa pozorovať vzdialené aj blízke objekty
 • Nadmerné trhanie

Bohužiaľ, astigmatizmus môže zhoršiť ich schopnosť venovať pozornosť a učiť sa v škole, takže pravidelné očné vyšetrenia sú dôležité.

Hlavné príčiny astigmatizmu. Môžeme však povedať, že hlavné príčiny astigmatizmu sú dve:

 • Ten, ktorý sa vracia k vrodenej torickej forme rohovky, o ktorej sme už hovorili
 • Ten behaviorálny

Exponentmi behaviorálnej teórie boli Forrest, Harmon, Bastien atď. (americkí optometristi). Forrest vo svojich štúdiách tvrdí, že astigmatizmus je vyvolaný skenovacími pohybmi očí, nie je vyvážený protichodnými pohybmi; študent napríklad pohybuje očami pri čítaní zľava doprava a nevykonáva vertikálne pohyby, aby vyvážil prvé: toto „skenovanie očí“ po nepretržitom namáhaní v priebehu času zavádza anatomické zmeny v zakrivení rohovky s následným astigmatizmus.

Existujú korelácie medzi poruchami zraku a nesprávnym držaním tela? Bastien tvrdil, že mnohé očné chyby sú získané a nie vrodené. Harmon považoval astigmatizmus za očné skreslenie paralelné so zodpovedajúcim kostným skreslením.

V našej školenej a informatizovanej spoločnosti mnohí dospelí vykazujú jasný sklon hlavy, ktorý možno vysledovať späť k ich školským a profesionálnym návykom. Vzťah medzi pohybmi očí a posturálnymi zmenami už predpokladal Duke Elder v roku 1946 ako funkciu úzkeho vzťahu medzi pármi vonkajších antagonistických svalov oka a polkruhovými kanálikmi ucha, ktoré detegujú uhlové zrýchlenia spôsobené rotáciou. hlava.

Je to vďaka Harmonovi na konci 50

Rokov myšlienka, že vizuálny priestorový svet jednotlivca je v podstate rozšírením organizácie gravitačného systému tela; tiež veril, že väčšina vizuálnych funkčných nerovnováh bola určená polohami, ktoré si vynútila sedavá práca modernej spoločnosti.

Harmon poznamenal, že astigmatickí jedinci majú tendenciu nakláňať hlavu vzpriamene, krátkozrací jedinci majú tendenciu naťahovať hlavu a ďalekozrakí jedinci skloniť hlavu; akákoľvek forma anizometropie (silný rozdiel v korekcii medzi dvoma očami) vedie k dôležitým rotáciám osi hlavy vzhľadom na trup.

Je to vďaka Harmonovi na konci 50

Je preto veľmi dôležité udržiavať správnu, ergonomickú, symetrickú (dobre vycentrovanú) polohu pri vykonávaní vizuálnych činností, ako je čítanie, písanie, používanie smartfónu a počítača.

Pri skolióze alebo poruchách držania tela je vhodné zasiahnuť nápravnou gymnastikou alebo športom harmonizujúcim telo. Okrem toho pre tých, ktorí pracujú v kancelárii pred monitorom, je nevyhnutné rešpektovať zákonom stanovené prestávky s vedomím, že nie je potrebné zdržať sa práce, ale zmeniť typ zamestnania a odvrátiť zrak od PC, aspoň na štvrťhodinu každé dva prechody pred obrazovkou.

Osvetlenie kancelárskeho prostredia je tiež veľmi dôležité: ideálne je nastaviť svetlá prostredia, v ktorom pracujete, tak, aby boli homogénne so svetlami na obrazovke: zrenička má tendenciu sa zužovať na osvetlenom mieste, ako je PC, a šíri sa v tmavých oblastiach, čo prispieva k namáhaniu očí.

Zároveň je dôležité upraviť svetlo a kontrast obrazovky, dokonca aj smartfónu: veľmi slabé svetlo, ako napríklad to, ktoré si nasadíte batérie, vyžaduje viac úsilia na zaostrenie a má tendenciu vytvárať krátkozrakosť alebo krátkozrakosť astigmatizmus.

Astigmatizmus. Astigmatizmus môže byť prítomný od narodenia a môže byť spojený s krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou a presbyopiou, s rôznymi kombináciami defektov a rôznymi úrovňami závažnosti.

Čo je astigmatizmus? Astigmatizmus je veľmi častá a vo všeobecnosti ľahko liečiteľná očná vada, ktorá závisí od tvaru rohovky, ktorá sa nepodobá na futbalovú loptu, ale viac sa podobá na rugbyovú loptu, a preto jej zakrivenie nie je rovnaké na rôznych meridiánoch. Svetelné lúče nie sú všetky zaostrené na rovnaký bod.

Stáva sa to preto, že oko nemá rovnakú zaostrovaciu schopnosť pozdĺž všetkých meridiánov rohovky, čo spôsobuje v najľahších prípadoch menšiu ostrosť obrázkov. Astigmatizmus zhoršuje videnie do diaľky aj do blízka a nesúvisí s vekom pacienta ako presbyopia.

Aké sú príčiny astigmatizmu? Astigmatizmus môže byť spôsobený zmenou zakrivenia rohovky, ktorá namiesto normálneho guľovitého tvaru má elipsoidný profil. V tomto prípade sa svetelné lúče prichádzajúce z predmetov premietajú nerovnomerne do rôznych bodov sietnice.

Astigmatické oko vidí zle z blízka aj z diaľky, predmety môžu pôsobiť rozmazane, ale aj zdvojene. Aké sú príznaky astigmatizmu? Pretože objekty nie sú rovnako zaostrené vo všetkých meridiánoch, niektoré z nich sú zaostrené a niektoré sú rozostrené.

Napríklad E môže vidieť zaostrenú

Zvislú čiaru a neostrú vodorovnú čiaru a naopak. V niektorých prípadoch to šošovka dokáže čiastočne kompenzovať, zaostrí najprv na zvislé a potom vodorovné čiary a potom prenechá úlohu ich spracovania mozgu.

V najťažších prípadoch sa môžu predmety javiť zdeformované rôznymi spôsobmi: napríklad kruh je vnímaný ako oválny tvar. Zraková snaha o kompenzáciu defektu môže spôsobiť bolesť hlavy, únavu, pálenie a bolesť postihujúca očné buľvy a ciliárny oblúk, slzenie.

Napríklad E môže vidieť zaostrenú

Diagnóza. Očné vyšetrenie: ľudia s astigmatizmom si to často všimnú až po presnom lekárskom vyšetrení. Už od detstva je dôležité pravidelne podstupovať kontroly u oftalmológa.

Na určenie typu astigmatizmu sa používajú tieto testy:

 • čítanie znakov optotypovej tabuľky
 • Keratometer alebo oftalmometer
 • Topografia rohovky, ktorá vám umožňuje získať bodové mapovanie zakrivenia rohovky
 • Tomografia rohovky
 • Auto refraktometer
 • Subjektívny test refrakcie, ktorý umožňuje získať správne meranie astigmatizmu v spolupráci s pacientom

Ošetrenia Liečba astigmatizmu

má za cieľ kompenzovať nepravidelné zakrivenie, ktoré spôsobuje rozmazané videnie. Dá sa získať korekčnými šošovkami: okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami.

Správna diagnóza a najlepší predpis okuliarov vždy vychádza z dôkladného lekárskeho vyšetrenia. Súhrnné vyšetrenia často nedostatočne korigujú túto vadu. Ďalšou metódou korekcie je chirurgická.

V minulosti sa tento defekt korigoval inciznou chirurgiou, akou je radiálna keratotómia, ktorú teraz nahradil excimerový laser.