Astigmatizmus

Zvláštny typ refrakčnej chyby predstavuje astigmatizmus. Astigmatické oko nemá vo všetkých rezoch (meridiánoch) rohovky alebo šošovky rovnakú silu lomivosti. Astigmatizmus môže byť rohovkový alebo šošovkový, častejšie však býva rohovkový. Za fyziologické pokladáme to, ak je rohovka viacej zakrivená vo vertikálnom meridiáne a plochšia v horizontálnom meridiáne. Ak je rozdiel v sile lomivosti v najviac a v najmenej zakrivenom meridiáne do 0,5D ide o astigmatizmus fyziologický.

astigmatizmus

Máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás, radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktovať
Napísali o nás

Dr. Marian Šalát