FORGOT YOUR DETAILS?

OČNÉ OCHORENIA A ICH KOREKCIA

Zrakom si vytvárame až 80% predstavy o okolitom svete. Pocity, vône, chute a zvuky iba dokresľujú celkový obraz.

Až 80% z nás trpí dioptrickými očnými vadami.

Optický systém oka a veľkosť resp. dĺžka oka nie sú u každého rovnaké. Práve tieto odlišnosti sú dôvodom refrakčných chýb očí. Do zdravého oka vstupuje svetlo cez rohovku a je zaostrené do jediného bodu na sietnici. Pri refrakčnej chybe, teda poruche zraku, sa svetelné lúče správne nelámu a oko nevidí ostro. Miesto toho vzniká ostrý obraz pred sietnicou – krátkozrakosť, za sietnicou – ďalekozrakosť alebo v dvoch rozdielnych bodoch – astigmatizmus.

Refrakčné chyby oka sú teda spôsobené rozličnou veľkosťou, prípadne dĺžkou oka. Tie sa u každého človeka líšia. Presbyopia, často nazývaná aj ako starecká ďalekozrakosť, nastáva, keď starnúce oko stráca schopnosť prenášať na sietnicu obrazy blízkych predmetov. Keratokonus, kužeľovito vyklenutý a stenčený stred očnej rohovky spôsobujúci astigmatizmus, sa spravidla vyskytuje v puberte.

Očná klinika CORNEA je vybavená najmodernejšou technikou a v tíme má špičkových odborníkov. Tí sa mikrochirurgii oka venujú desiatky rokov a radi pomôžu lepšie vidieť aj vám.

PORUCHY VIDENIA

01

Oko bez dioptrickej vady – emetropia

Pri normálnom videní svetlo vstupuje do oka cez rohovku. Rohovka a šošovka lámu svetelné lúče a premietajú ich do ohniska na sietnicu.

Chcem vedieť viac >
01
02

Krátkozrakosť – myopia

02
Krátkozrakosť je refrakčná chyba, pri ktorej sa rovnobežné lúče prichádzajúce do oka lámu tak, že sa pretínajú pred sietnicou. Znamená to, že ostrý obraz vzniká pred sietnicou a na sietnici vzniká obraz rozmazaný. Krátkozraké oko má posunutý ďaleký bod do určitej konečnej vzdialenosti a všetky objekty za týmto bodom vidí oko rozmazane. Do blízka však vidí krátkozraké oko dobre. Táto refrakčná chyba sa koriguje rozptylkami – konkávnymi (mínusovými) sklami.

Chcem vedieť viac >
03

Ďalekozrakosť – hypermetropia

Ďalekozrakosť je refrakčná chyba pri ktorej sa paralelné lúče vstupujúce do oka lámu tak, že sa zbiehajú za sietnicou. Na sietnici vzniká obraz rozmazaný. Ďaleký bod u ďalekozrakých je v nekonečnej vzdialenosti a blízky bod je značne vzdialený od oka, preto ďalekozrakí ľudia musia akomodovať nielen pri pohľade do blízka, ale i pri pohľade do diaľky. Táto chyba sa koriguje spojkami – konvexnými (plusovými) sklami.

Chcem vedieť viac >
03
04

Astigmatizmus

04
Zvláštny typ refrakčnej chyby predstavuje astigmatizmus. Astigmatické oko nemá vo všetkých rezoch (meridiánoch) rohovky alebo šošovky rovnakú silu lomivosti. Astigmatizmus môže byť rohovkový alebo šošovkový, častejšie však býva rohovkový. Za fyziologické pokladáme to, ak je rohovka viacej zakrivená vo vertikálnom meridiáne a plochšia v horizontálnom meridiáne. Ak je rozdiel v sile lomivosti v najviac a v najmenej zakrivenom meridiáne do 0,5D ide o astigmatizmus fyziologický.

Chcem vedieť viac >
05

Keratokonus

Dedegeneratívne ochorenie rohovky, pri ktorom sa určitá časť rohovky stenčuje a vyklenuje. Tým sa mení potreba nosenia dioptrií a videnie. Keďže predná plocha rohovky zohráva veľmi dôležitú úlohu pri refrakčnom stave oka, každá zmena jej polomeru krivosti sa prejaví na kvalite videnia.

Chcem vedieť viac >
05

KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS 24 HODÍN DENNE

KONTAKTUJTE NÁS

ODHLÁSENIE

ÚDAJE NA VYPLNENIE

Hore