Ocne Chyby a Ich Korekcia

0

Zrakové chyby: aké sú hlavné, aké sú príčiny a ich možná liečba. Vizuálne chyby: čo sú a ako sa prejavujú. Ako už bolo naznačené, hlavné kliknite tu zrakové chyby sú: krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a presbyopia. Krátkozrakosť spôsobuje, že postihnutí nie sú schopní vidieť predmety, ľudí a všetko, čo je ďaleko.

Krátkozrakí jedinci majú preto rozmazané videnie vzdialených prvkov a vo všeobecnosti majú tendenciu „prižmúriť“ oči, aby lepšie videli. Pri ďalekozrakosti sú naopak blízke prvky rozmazané. Existuje teda nie úplne jasné videnie s neustálou únavou očí, najmä pri čítaní. To môže spôsobiť bolesti hlavy a pálenie očí.

Astigmatizmus sa prejavuje rozmazaným videním prvkov z diaľky aj z blízka

Táto porucha zraku môže spôsobiť: namáhanie očí, pálenie a bolesť v očiach, slzenie očí, bolesť hlavy, nesprávne zarovnané oči, znížené videnie, dvojité a rozmazané videnie.

Nakoniec, presbyopia je porucha, ktorá sa vyskytuje u ľudí starších ako 45 rokov a spôsobuje progresívne ťažkosti pri čítaní na blízko; ďalekozraký pacient musí oddialiť list, aby mohol čítať. Môže spôsobiť, podobne ako iné zrakové vady, bolesti hlavy, únavu očí, začervenanie očí.

Astigmatizmus sa prejavuje rozmazaným videním prvkov z diaľky aj z blízka

Refrakčné vady: aké sú príčiny

Príčiny porúch zraku treba hľadať v genetických a environmentálnych faktoroch, súvisiacich so životným štýlom. Riziko vzniku zrakových defektov sa v skutočnosti zvyšuje:

  • Pri nepretržitom používaní zariadení, ako sú počítače, smartfóny a tablety (najmä posledné dva, ak sa používajú v ranom veku)
  • Pri dlhšom čítaní
  • Vykonávanie činností na blízko (príliš priblíženie očí)
  • So zvykom tráviť príliš veľa času v interiéri a zle osvetlené

Refrakčné defekty sú charakterizované rôznymi konformáciami oka

Napríklad pri krátkozrakosti je oko dlhšie ako normálne a svetelné lúče sú zaostrené pred sietnicou a nie na sietnicu samotnú, čo vedie k rozmazanému videniu vzdialených predmetov.

Na druhej strane pri ďalekozrakosti je oko kratšie a svetelné lúče sú sústredené za sietnicou, čo spôsobuje zníženie zrakovej kapacity blízkych prvkov.

  • Pri astigmatizme je to rohovka oka, ktorá má asymetrický tvar, čo spôsobuje rozmazané videnie prvkov do blízka aj do diaľky.
  • Nakoniec, pri presbyopii, v dôsledku straty elasticity kryštalickej šošovky, človek už nemôže dobre čítať zblízka.

Stupeň zrakovej chyby sa meria v dioptriách alebo v jednotke merania sily šošovky potrebnej na korekciu poruchy. Pre každú zo štyroch opísaných porúch existujú špecifické šošovky. Desiatky, naopak, merajú schopnosť pacienta vidieť, takže zmenou dioptrií okuliarov alebo šošovky sa zrak pacienta zlepšuje.

Vizuálne chyby: aké liečby sú k dispozícii na ich nápravu?

Refrakčné vady, ako aj okuliare a kontaktné šošovky, sa dajú korigovať chirurgickými zákrokmi laserovými technikami ako PRK, Lasik a Smile, šošovkovými implantátmi, náhradou kryštálika vnútroočnými šošovkami alebo nakoniec nočnou ortokeratológiou.

Nižšie vysvetlíme tri laserové techniky (môžu sa im podrobiť ľudia starší ako 20-21 rokov, u ktorých sa zrakové poruchy stabilizovali) a ďalšie spôsoby liečby porúch zraku, nakoniec prehĺbime rôzne typy kontaktných šošoviek, ktoré sú dnes dostupné. .

Vizuálne chyby aké liečby sú k dispozícii na ich nápravu

Chirurgické techniky sú rozdelené do troch makro kategórií:

  • Laserové techniky, ktoré pretvarujú rohovku, aby sa zredukovala refrakčná chyba a korigovalo ohnisko oka pomocou excimerových a/alebo femtosekundových laserov. Lasery najnovšej generácie tiež umožňujú výraznú úsporu tkaniva rohovky, zvyšujú stupeň korekcie zrakových defektov a liečia okrem krátkozrakosti aj astigmatizmus a ďalekozrakosť.
  • Implantácia vnútroočnej šošovky, t. j. kontaktná šošovka trvalo implantovaná do oka na korekciu veľmi vysokých refrakčných defektov.
  • Výmena šošovky a implantácia šošovky, používaná pri operácii sivého zákalu so šošovkami, ktoré korigujú krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť.

Laserové ošetrenia teraz v Taliansku dosiahli 100 000 operácií ročne a stále viac ľudí ich používa na korekciu porúch zraku. Výhody korekčných zákrokov je však potrebné konzultovať s oftalmológom, ktorý musí pacienta pred pokračovaním podrobiť všetkým potrebným vyšetreniam.

PRK alebo fotorefrakčná keratektómia (PhotoRefractiveKeratectomy) je prvá excimerová laserová technika vynájdená a používaná na korekciu porúch zraku. Dnes sa používa v prípadoch, keď má pacient príliš tenké rohovky alebo špecifické problémy so slzami.

Táto technika spočíva v obruse a odstránení rohovkového epitelu (vonkajšej bariéry rohovky) a následnej aplikácii na zvyškový povrch lasera do excimerov.

Na povrchu strómy rohovky lekár pod vedením počítača modeluje jej zakrivenie excimerovým laserom bez ovplyvnenia okolitej štruktúry. túry. Vďaka tejto laserovej technike je možné zasiahnuť na rohovke a korigovať krátkozrakosť (zmenšiť jej zakrivenie), ďalekozrakosť (zvýšiť jej zakrivenie) a astigmatizmus (upraviť jej osi).

Laserová operácia PRK

Laser PRK vyžaruje ultrafialové žiarenie s veľkosťou 193 nanometrov, ktoré odparuje povrchové tkanivo rohovky. Na konci operácie lekár aplikuje mäkkú ochrannú rohovkovú šošovku, ktorá sa odstráni po 3 dňoch, keď sa zreformuje epitel rohovky.

Pacient liečený PRK môže mať niekoľko dní pooperačné nepohodlie a po týždni sa môže vrátiť do práce.

Pooperačnú terapiu treba pozorne sledovať a určitý čas po PRK je potrebné vyhýbať sa dlhodobému vystavovaniu sa silnému slnku.

Laserová operácia PRK

V skutočnosti trvá niekoľko mesiacov, kým sa štruktúra epitelu rohovky dokonale zreformuje. Technika LASIK. Táto technika sa od predchádzajúcej líši tým, že využíva femtosekundový laser.

S LASIK (LaserinSituKeratomileusi), ktorého príchod spôsobil revolúciu v refrakčnej chirurgii, je korekcia zrakových defektov rýchla a bezbolestná s veľmi rýchlym časom zotavenia. Operácia LASIK sa vykonáva v ambulancii, bez nutnosti hospitalizácie, nie je bolestivá a trvá niekoľko minút.

Je to bezpečná technika bez kontraindikácií.

Pri LASIK chirurg pomocou femtosekundového lasera (femto lasik) vykoná medzicelkový rez rohovky vopred stanovenej veľkosti a s nazálnym alebo horným závesom, ktorý sa potom zdvihne, aby sa excimerovým laserom ošetrila spodná rohovka.

Veľkosť odrezanej rohovkovej klapky sa pohybuje od 110 do 160 mikrónov. Na konci operácie sa rohovka premiestni na miesto, rýchlo sa vysuší a oko sa na niekoľko hodín obviaže, aby sa narezaná rohovka mohla zakoreniť. Pacient môže pociťovať mierny diskomfort počas 4-5 hodín po laserovej operácii a pocit cudzieho telesa v oku, ktorý zmizne pri použití špeciálnych zvlhčujúcich očných kvapiek. S Femtolasikom nie sú potrebné stehy a pomôcky, aby sa laloka rohovky opäť zakorenila v oku.