femtosekundovy laser

0

Femtosekundový laser na operáciu sivého zákalu. Femtosekundový laser je najpresnejší skalpel na svete, má nanometrické rozlíšenie, môže pôsobiť priamo vo kliknite tu vnútri oka bez nutnosti „otvárania“ očnej gule, je možné ho naprogramovať na počítači tak, aby bolo možné vykonávať manuálne nemožné zásahy v oku.

pár sekúnd. Operácia šedého zákalu dosiahla za posledných 20 rokov veľkú štandardizáciu a vynikajúce výsledky vďaka lokálnej anestézii (iba očné kvapky), mikrorezu (asi 1,8-2,2 mm) a prémiovým vnútroočným šošovkám. FDA a CE schválený femtosekundový laser dodáva bezpečnosť a jemnosť nedosiahnuteľnú pri klasickej chirurgii.

V skutočnosti sú hlavné fázy

Operácie naprogramované chirurgom na počítači a realizované laserom v priebehu niekoľkých sekúnd, bez použitia kovových skalpelov, chirurgických klieští a ultrazvukových fakoemulgačných sond. Laser dokáže vytvoriť rohovkový rez podľa intrastromálneho tvaru, ktorý nie je možné vykonať manuálne, čím sa zabezpečí dokonalé umiestnenie, veľkosť a utesnenie.

Nielen to, laser dokáže otvoriť kapsulu obsahujúcu šošovku šedého zákalu cez kruhový otvor (kapsulorhexia alebo kapsulotómia) dokonale vycentrovaný a dimenzovaný pre umelú šošovku, ktorá bude vložená.

V skutočnosti sú hlavné fázy

Týmto spôsobom možno maximálne využiť vynikajúce optické vlastnosti nových vnútroočných šošoviek Premium. Klinické štúdie ukazujú, že presnosť veľkosti kapsulorhexy dosahuje 100 % oproti iba 10 % (do 0,25 mm) v porovnaní s manuálnymi kliešťami.

Nakoniec laser fragmentuje a emulguje prirodzenú šošovku bezpečným a atraumatickým spôsobom, čo umožňuje jej následné nasávanie sondou cez mikrorez pripravený laserom. Celý laserový zákrok je veľmi rýchly: po umiestnení pacienta a vyrovnaní očnej buľvy stačí na vykonanie operácie 30-40 sekúnd.

Záverečná časť operácie

Trvá niekoľko minút a vykonáva sa na operačnej sále s odsatím emulgovanej šošovky a zavedením umelej šošovky Premium; rez je samozatvárací, bez potreby stehov. Pacient sa okamžite vráti domov, chráni sa len slnečnými okuliarmi.

Energia, ktorá sa rozptýli vo vnútri oka na fakoemulzifikáciu, je znížená o 40-56% v porovnaní s najnovšou generáciou ultrazvuku, čo výrazne znižuje pooperačný zápal a možné následky na očné štruktúry priľahlé k šošovke.

Laser teda umožňuje bezpečnejšie operovať všetky typy šedého zákalu, od tých rutinných až po tie komplikované, pretože sú spojené napríklad s krátkozrakosťou, glaukómom, vykuchaním rohovky, pseudoexfoliáciou, makulopatiou atď.

Záverečná časť operácie

Femtosekundový laser sa používa aj pri iných očných zákrokoch. Už asi 12 rokov sa v refrakčnej chirurgii rohovky používa laser na vykonávanie „Bladeless LASIK“, operácie, ktorá koriguje zrakové defekty excimerovým laserom po vykonaní povrchového laloku rohovky femtosekundovým laserom.

Laserová refrakčná chirurgia umožňuje korigovať krátkozrakosť, astigmatizmus, ďalekozrakosť a dnes je na CDI dostupný aj prvý a jediný program s európskym CE schválením na redukciu presbyopie.

Tento program sa nazýva “Supracor” a pomocou LASIK generuje malú multifokalitu na centrálnom povrchu rohovky, aby bolo možné zaostrovať pri čítaní bez toho, aby ste museli používať toľko nenávidené a nepohodlné okuliare na čítanie.

Očná buľva pacienta sa zmeria

Predným segmentovým tomografom, zrakový defekt sa rozloží na všetky jeho aberácie a následne počítač vygeneruje program remodelácie rohovky na korekciu zrakového defektu a zlepšenie refrakčného výkonu na všetky vzdialenosti. aj na čítanie.

Klinické výsledky potvrdzujú výrazné zníženie závislosti pri používaní okuliarov na čítanie pri najbežnejších denných aktivitách.

Program funguje najlepšie, ak pacient okrem presbyopie trpí aj malou ďalekozrakosťou, no v každom prípade je výber pacienta veľmi prísny na základe anatomických vlastností rohovky a očnej buľvy.

Očná buľva pacienta sa zmeria

Čo je to Femtosekundový laser? V praxi plní femtosekundový laser funkciu ultra presného skalpelu, ktorý robí rez, v rámci ktorého potom prebehne skutočný zásah, avšak bez použitia manuálneho zásahu operátora. To výrazne znižuje chybovosť, ktorá sa pohybuje okolo 0,1 %.

Na konci operácie sa chlopňa prestaví a rez sa zahojí sám, bez potreby stehov. Táto vynikajúca presnosť tiež zaisťuje vysokú mieru zníženia ef pooperačných vedľajších účinkov.

Femtosekundový laser dostal

Svoj názov podľa svojej emisnej frekvencie: desaťtisíc impulzov za sekundu monochromatického svetla s vlnovou dĺžkou približne tisíc nanometrov. Jeho presný a priamy laserový lúč má priemer len tri mikróny.

Kedy sa však táto pokročilá technológia používa? Femtosekundový laser je vhodný pre tieto prípady:

  • laserová ref raktívna chirurgia krátkozrakosti, ďalekozrakosti, astigmatizmu, presbyopie
  • lamelárna chirurgia rohovky
  • endoteliálna transplantácia
  • intrakorneálna implantácia krúžkov pre keratokonus
  • transplantácia rohovky v plnej hrúbke

Vďaka Femtosekundovému laseru je možné vykonávať transplantáciu rohovky, oblúkové rezy pri astigmatizme a implantáciu intrastromálnych krúžkov.

Jeho veľmi vysoká presnosť a účinnosť pri operácii z neho robí jeden z najlepších laserov pre refrakčnú chirurgiu; tento typ lasera má v skutočnosti možnosť vytvoriť rohovkovú klapku prakticky zodpovedajúcu požadovanému, s presnosťou, ktorá je skutočne neuveriteľná.