Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v spoločnosti CORNEA-SK, s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované výhradne pre potreby CORNEA-SK, s.r.o., pre účely evidencie dopytu a plánovania vyšetrenia v zmysle § 11 a § 12 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Svojim podpisom vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov, v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a  e-mailová adresa, v spoločnosti CORNEA-SK, s.r.o. za účelom priameho marketingu v poštovom a mailovom styku. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje budú spracované výhradne pre marketingové účely spoločnosti CORNEA-SK, s.r.o. v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú, s tým, že klient má právo kedykoľvek písomne namietať voči využívaniu osobných údajov v súlade s § 28 ods. 3. písm. c) Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

Máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás, radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktovať
Napísali o nás

Dr. Marian Šalát