FORGOT YOUR DETAILS?

OPTICKÁ KOHERENTNÁ TOMOGRAFIA (OCT)

  • bezkontaktná vyšetrovacia metóda
  • rozlišovacia schopnosť na úrovni 5 um pre systém AutoRescan +
  • aktívny eye-tracker TruTrack (sleduje mikropohyby očí)
  • po vyšetrení nie je videnie alterované a teda možno prísť aj odísť autom
MÁM ZÁUJEM   CENA ZÁKROKU

Optická koherentná tomografia (OCT) je neinvazívna bezkontaktná vyšetrovacia metóda využívajúca princíp nízko koherentnej interferometrie realizovaná pred prípadnou operáciou očí. Využíva svetelné vlny blízko infračerveného spektra, ktoré pri odraze od rôznych vnútro očných štruktúr (či už zdravých alebo chorých) vykazujú rôznu odrazivosť (reflektivitu). Tie sú potom zobrazované v čiernobielom alebo farebnom (pseudofarby) zobrazení. Keďže súčasná rozlíšiteľnosť tejto metódy je na úrovni 5 um, sme dnes schopní zobraziť prakticky histologické vrstvy jednotlivých vyšetrovaných tkanív. Takto možno pozorovať vznik, vývoj či ústup jednotlivých ochorení zadného i predného segmentu oka.

Najčastejšie je toto vyšetrenie využívané pri: 

  • ochoreniach sietnice (vekom podmienená degenerácia žltej škvrny, uzávery sietnicových ciev, diabetické zmeny, ochorenia žltej škvrny, zápaly, poúrazové stavy),
  • ochoreniach zrakového nervu – glaukóm, niektoré neurologické ochorenia (sclerosis multiplex, Alzheimerova choroba).

 

Naše dynamické multimodálne OCT Spectralis firmy Heidelberg patrí k absolútnej špičke pre svoju:

  • rozlišovaciu schopnosť na úrovni 5 um pre systém AutoRescan + aktívny eye-tracker TruTrack (sleduje mikropohyby očí),
  • multimodalitu – ďalšie funkcie prístroja (angiograf, cSLO, zobrazenia v bez červenom alebo modrom svetle, 3D zobrazenia) možno podľa potreby vzájomne kombinovať, aby diagnostika bola čo najpresnejšia,
  • možnosť nastaviť porovnávacie vyšetrenie presne v mieste predošlého vyšetrenia (follow-up),
  • zvukovo-svetelnú šetrnosť.


Vyšetrenie je vo väčšine prípadov možné realizovať bez rozšírenia zreníc kvapkami, preto po vyšetrení nie je videnie alterované a teda možno prísť aj odísť autom. OCT vyšetrenie nie je možné realizovať u pacientov s nepriehľadnými očnými médiami (rohovka – zákaly, predná očná komora, šošovka – výrazný šedý zákal, sklovec) a u pacientov neschopných fixovať zrak na cieľové svetielko v prístroji.

KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS 24 HODÍN DENNE

KONTAKTUJTE NÁS

ODHLÁSENIE

ÚDAJE NA VYPLNENIE

Hore