KAMRA

Presbyopia – vetchozrakosť– je stav oka objavujúci sa po 40 r. veku, keď začne robiť problém zaostrovanie videnia do blízka. Tento stav sa dosiaľ riešil iba  predpisom okuliarov na čítanie, event. kontaktnými šošovkami.

Celosvetovo bolo testovaných viacero chirurgických metód, ako tento stav riešiť a ako najsľubnejšia sa ukázalo riešenie pomocou rohovkového implantátu KAMRA (predtým AUTOFOCUS). Preto i my  sme zaviedli túto novú pokrokovú metódu na našom pracovisku.
Táto metóda využíva tzv. stenopeické videnie, pri ktorom sa dioptrická vada na blízko eliminuje pohľadom cez centrálny otvor implantátu. Jeho umiestnenie do rohovky nadväzuje na metódu Z-LASIK, kde sa vytvorí akási centrálna kapsa femtosekundovým laserom a do nej sa potom implantát vloží.

KAMRA je mikroprstencovitý implantát z biokompatibilného polyméru (polyvinylidén fluorid + uhlíkové nanočastice) s vonkajším priemerom len 3.8 mm, centrálnym otvorom 1.6 mm a hrúbkou iba 5 um. Na porovnanie ľudská červená krvinka (erytrocyt) má hrúbku 7 um, ľudský vlas 80-100 um. V tele prstenca je navyše 8400 mikroperforácií o veľkosti 5-11 um na uľahčenie prestupu výživných látok v rohovke. Implantuje sa len do jedného oka (nedominantného), do stredu rohovky (približne v polovici jej hrúbky) a otvor sa centruje na zrenicu, resp. zrakovú os. Implantát prakticky neovplyvňuje videnie na diaľku príslušným okom. Veľkou výhodou tejto metódy je možnosť kedykoľvek prstenec explantovať (vybrať), ak by výsledok nebol uspokojivý. Výber pacientov na túto metódu je vysoko individuálny na podklade ich individuálnych parametrov, potrieb a očakávaní.

Máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás, radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktovať
Napísali o nás