Obvodná očná ambulancia

ocne vysetrenie

Zrak je najdôležitejším zmyslom. Pocity, vône, chute a zvuky iba dokresľujú náš obraz o okolitom svete, ktorý si až z osemdesiatich percent vytvárame očami. Preto nečudo, že tento zmysel sa často krát opotrebuje. Až 80 % populácie trpí dioptrickými očnými chybami: krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou, astigmatizmom a presbyopiou (okuliare na čítanie).

Oči prezradia veľa aj o ďalších ochoreniach. Na cievach v oku sa dajú rozpoznať metabolické poruchy, cukrovka, či problémy s krvným tlakom. Preventívna prehliadka odhalí príčiny bolesti hlavy, hypertenziu, sivý a zelený zákal, keratokonus - degeneratívne ochorenie rohovky, či dokonca nádory alebo začínajúcu cukrovku.

Komplexné očné vyšetrenie zahŕňa:

 • Vnútroočný tlak
 • Vízus
 • Vyšetrenie očného pozadia
 • OCT vyšetrenie sietnice
 • Predný segment
 • Pachymetria a topografia rohovky
 • Vyšetrenie GCC a ONH (stav nervových vlákien sietnice a zrakového nervu)
 • Vyšetrenie endoteliálnym mikroskopom

Zmeranie vnútroočného tlaku môže pomôcť diagnostikovať, či predísť ochoreniam ako Glaukóm (zelený zákal). Tlak sa meria očným tonometrom.

Vízus je zraková ostrosť. Je to schopnosť oka identifikovať dva čo najbližšie ležiace body ako dva oddelené objekty. Vízus do diaľky sa vyšetruje pomocou optotypov zo vzdialenosti 5 alebo 6 metrov. Zraková ostrosť do blízka sa stanovuje na optotypoch do blízka zo vzdialenosti 40 cm, tj. vzdialenosť na čítanie.

Oftalmoskopom vám lekár pozrie očné pozadie a jeho zmeny na ňom.

Optická koherentná tomografia
Vďaka tomuto neinvazívnemu vyšetreniu je možné pozorovať vznik, vývoj či ústup jednotlivých ochorení zadného i predného segmentu oka. Najčastejšie je toto vyšetrenie využívané pri:

 • Ochoreniach sietnice (vekom podmienená degenerácia žltej škvrny, uzávery sietnicových ciev, diabetické zmeny, ochorenia žltej škvrny, zápaly, poúrazové stavy)
 • Ochoreniach zrakového nervu – glaukóm, niektoré neurologické ochorenia (sclerosis multiplex, Alzheimerova choroba)

Zmeranie parametrov predného segmentu oka (rohovka, dúhovka, šošovka).

Pachymetria je ultrazvukové meranie hrúbky rohovky.

Topofgrafia rohovky zmeria jej zakrivanie a odhalí ochorenia ako Keratokónus (pri ochorení sa rohovka pomaly, ale trvale vykleňuje a stenšuje, čím narastá krátkozrakosť a vzniká nepravidelný astigmatizmus).

GCC - Vyšetrenie komplexu gangliových buniek umožňuje ešte podrobnejšiu a včašnejšiu diagnostiku glaukómu. 

ONH (stav nervových vláknien sietnice a zrakového nervu)

Vyšetrenie endoteliálnym mikroskopom ide o vyšetrenie zadnej vrstvy rohovky.

 

hlavacova res

Vyšetrujúci lekár/oftalmológ:

MUDr. Petra Hlaváčová, PhD., FEBO
Doktorka v obore oftalmológie

 • Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Atestácia v obore oftalmológia v Bratislave a v Paríži
 • Doterajšie pracoviská: Sekundárna lekárka, Fakultná nemocnica Brno, Vedúca lekárka ambulantného stacionára, konzultant pre Neurologickú a Neurochirurgickú kliniku, Fakultná nemocnica Brno, ADTC Düsseldorf
 • Absolvované kurzy: Kataraktová škola Sokolov, Retinal Imaging Kurs, Siegburg, Operácie viečok, Trier, LASIK kurz, Aplikácia BOTOX , AAD Düsseldorf, Aplikácia intravitreálnych liečiv a PDT, AAD Düsseldorf, Nemecko
 • Prax v oblasti: katarakta, intravitreálne aplikácie liečiv, korekcie viečok, strabizmus, aplikácia BOTOX, YAG Kapsulotómia/Iridotómia, SLT, laserová koagulácia sietnice, LASIK

Máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás, radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktovať
Napísali o nás

Dr. Marian Šalát