FORGOT YOUR DETAILS?

ĎALEKOZRAKOSŤ – HYPERMETROPIA

Človek, ktorý trpí ďalekozrakosťou, nevidí jasne blízke predmety. Ide o refrakčnú chybu oka, pri ktorej sa obraz vytvára za sietnicou. Z tohto dôvodu človek síce vzdialené predmety vidí jasne, ale predmety v bezprostrednej blízkosti rozmazane. Táto očná chyba sa koriguje spojkami – plusovými dioptriami, odborne nazývanými konvexné sklá. Na očnej klinike CORNEA je možné ďalekozrakosť operovať laserom, rýchlo a bezbolestne.

KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS 24 HODÍN DENNE

KONTAKTUJTE NÁS

[display-discounts-modal-out]
[display-discounts-modal-up]
Hore