Ďalekozrakosť – hypermetropia

Ďalekozrakosť je refrakčná chyba pri ktorej sa paralelné lúče vstupujúce do oka lámu tak, že sa zbiehajú za sietnicou. Na sietnici vzniká obraz rozmazaný. Ďaleký bod u ďalekozrakých je v nekonečnej vzdialenosti a blízky bod je značne vzdialený od oka, preto ďalekozrakí ľudia musia akomodovať nielen pri pohľade do blízka, ale i pri pohľade do diaľky. Táto chyba sa koriguje spojkami – konvexnými (plusovými) sklami.

hypermetropia

Máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás, radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktovať
Napísali o nás

Dr. Marian Šalát