Docent: Doc. MUDr. Marián Potocký, PhD

Docent oftalmológie

foto potocky

Je priekopníkom  mikrochirurgie  a progresívnych operačných a diagnostických postupov  v oftalmológii na Slovensku. Bol jedným z pionierov fakoemulzifiácie,  najprogresívnejšej operačnej metódy sivého zákalu. Ako prvý na Slovensku zaviedol do rutinnej praxe operáciu sivého zákalu cez rez 1,8 mm a operáciu sivého zákalu výhradne v znecitlivení  kvapkami. V prospektívnej štúdii dokázal jednoznačné výhody tohto postupu. Celý profesionálny život bol očarený využitím laserov  v oftalmológii, či sa jednalo o ochorenia sietnice,  glaukómové  ochorenie,  sekundárny sivý zákal  a  tiež pri ich využití na liečbu refrakčných chýb.  Zavádzal  refrakčnú chirurgiu na Očnej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity /kde bol primárom celých 18 rokov/ už v roku 1994 a dnes pokračuje v refrakčných výkonoch femtosekundovým laserom. Operácia sivého zákalu mikroincíznou technikou je jeho srdcovou záležitosťou, o čom hovorí viac ako 7 000 úspešných operácii na pracovisku Cornea a Veni Vidi, viac ako 20 000 celkovo. Je aktívnym prednášateľom. Okrem Slovenska prednášal v Nemecku, Španielsku, Južnej Afrike, Egypte, Srbsku a Chorvátsku. Publikoval doma a v zahraničí. Časti jeho vedeckej práce boli publikované v USA. Je aktívnym dlhodobým členom Nemeckej oftalmologickej spoločnosti, pokladníkom výboru Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a členom redakčnej rady odborného časopisu Česká a Slovenská oftalmológia.

Máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás, radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktovať
Napísali o nás

Dr. Marian Šalát