FORGOT YOUR DETAILS?

MUDr. Marián Šalát

lekár v odbore oftalmológia

  • Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Atestácia I. a II. stupňa v špecializačnom odbore oftalmológia.
  • Certifikát na aplikáciu kontaktných šošoviek (J&J, Praha).
  • Špecialista na diagnostiku vitreo-retinálnych ochorení.
  • Pravidelná účasť na domácich a zahraničných kongresoch oftalmológov, publikačná činnosť Prax v očnom lekárstve od r. 1997.
  • Doterajšie pracoviská: Očná klinika LFUK, Bratislava (doktorand pre cievne a degeneratívne ochorenia sietnice), Centrum mikrochirurgie oka, Bratislava – zameranie refrakčná chirurgia a mikrochirurgia oka, Očná ambulancia MEDIFERA s.r.o. a PROSANUS a.s. – neštátne polikliniky, Bratislava Zrakové centrum Očná optika a.s.

SPOZNAJTE NÁŠ TÍM

MUDr. Ivo Ďurkovič

lekár v odbore oftalmológia, riaditeľ kliniky

Doc. MUDr. 


Marián Potocký, PhD.

docent, lekár v odbore oftalmológia

MUDr. Petra Hlaváčová, 


PhD., FEBO

lekárka v odbore oftalmológia

KONTAKTUJTE NÁS! SME TU PRE VÁS 24 HODÍN DENNE

KONTAKTUJTE NÁS

ODHLÁSENIE

ÚDAJE NA VYPLNENIE

Hore