knižka - knižôčka

novinky

Na tieto miesta Vám budeme prinášať aktuálne informácie o nových knihách, PC hrách a CD nosičoch, tak, ako o nich napísali kritici.

Už čochvíľa Vám predstavíme  horúce novinky z vydavateľstva IRIS:

Vyučovanie v otázkach a odpovediach
E. Petlák - J. Komora
199,- Sk

Na prahu civilizácie Tretej vlny
I. Klinec
239,-Sk

Dejiny Slovenska a Slovákov od Veľkého tresku po veľký tresk
P. Fabian
219,-Sk

Doba X
F. Novosád
219,-Sk