Liecba Keratokonusu)

0

Keratokonus: Nové liečby a intervencie. Keratokonus je ochorenie rohovky, pri ktorom sa rohovka čoraz viac stenčuje a deformuje. Z tohto podrobnosti dôvodu má pacient videnie, ktoré sa časom čoraz viac rozmazáva a skresľuje. Čím ste mladší, tým väčšie je riziko progresie keratokonu.

Keratokonus je rozšírené ochorenie, ktoré postihuje najmä mladých ľudí. Technológie dnes ponúkajú veľa nových možností liečby keratokonu. Najinovatívnejšie terapie keratokonusu sú prezentované vo videorozhovore s doktorom Badalà, ktorý predstavil dôležité inovácie v liečbe keratokonusu v Taliansku.

1Keratokonus: prečo prichádza

Keratokonus prichádza z niekoľkých dôvodov.

  • Dve hlavné sú genetická krehkosť v štruktúre rohovky az tohto dôvodu ide o ochorenie
  • ktoré často postihuje viacerých členov tej istej rodiny
  • druhou dobre zavedenou traumou je trauma, ktorá sa opakuje na rohovke, napríklad sú to pacienti, ktorí si často pretierajú oči
  • trenie očí ničí rohovku, ktorá je geneticky krehkejšia

1Keratokonus prečo prichádza

Poranenie oka môže súvisieť aj s nesprávnou polohou počas spánku.

Napríklad spánok na bruchu alebo na boku môže byť v niektorých prípadoch spojený s poškodením rohovky počas noci v dôsledku šúchania oka o vankúš.

V niektorých prípadoch sú ľudia s keratokonusom aj alergickí a trpiaci svrbením a pálením majú tendenciu pretierať si oči. Včasná liečba očných alergií je preto nevyhnutná na prevenciu nástupu keratokonu, najmä u jedincov, ktorí majú rodinných príslušníkov s plne rozvinutým keratokonusom.

2Keratokonus: Novinky o tom, ako ho vyliečiť. Prvým cieľom pri liečbe keratokonusu je zastaviť progresiu ochorenia. Zastavenie je možné aj bez operácie. V niektorých prípadoch v skutočnosti stačí odstrániť zlé návyky, ako je trenie očí, aby sa zastavila progresia keratokonu a pozorovalo sa zlepšenie videnia a topografie rohovky.

Niekedy je trauma rohovky jemná a mali by sa starostlivo hľadať možné iné zdroje traumy rohovky.Po vylúčení všetkých možných príčin a úprave všetkých rizikových faktorov, ak keratokonus pokračuje v progresii, je vhodná krížová operácia.

3 Krížové prepojenie

Cross-linking chirurgia je platnou možnosťou na zastavenie zhoršovania keratokonusu v prípadoch, keď na zastavenie ochorenia nestačí len zmena návykov pacienta. Účelom sieťovania je urobiť rohovku robustnejšou a tým sťažiť jej deformáciu.

Operácia zosieťovania spevňuje kostru rohovky.

Kostra rohovky je tvorená kolagénom a zosieťovanie spája (zosieťuje) molekuly kolagénu dohromady. Operáciu možno vykonať s rôznymi ttechniky, špecializované centrum vám bude vedieť poradiť najvhodnejšiu techniku v konkrétnom prípade.

Vždy je vhodné pokúsiť sa pred operáciou zosieťovania eliminovať akúkoľvek formu traumatizmu, pretože ak trauma na rohovke pokračuje, môže sa aj po zosieťovaní zhoršiť, čo následne značne sťažuje liečbu keratokonu. Keď sa ubezpečí, že keratokonus je stabilný, môžu sa vykonať zásahy na zlepšenie videnia. V tomto smere existuje viacero možností.

Intrastromálne krúžky

Vloženie niekoľkých krúžkov do rohovky vám umožní zlepšiť videnie. Tieto malé prstene menia zakrivenie rohovky, robia ju hladšou, a tým zlepšujú zrak pacienta alebo jeho schopnosť nosiť kontaktné šošovky.

Intrastromálne krúžky

Operácia sa vykonáva pomocou lasera, ktorý vytvorí tunel vo vnútri rohovky, kde sú tieto prstence uložené.

Existujú rôzne typy intrastromálnych krúžkov (napríklad INTACS alebo Ferrara Rings), všetky sú vyrobené z plastového materiálu, ale majú odlišný tvar a profil. Na základe charakteristík keratokonusu vám odborný oftalmológ bude vedieť poradiť, ktoré riešenie je najlepšie: jeden krúžok, dva krúžky, radšej jeden model ako druhý.

Fakické šošovky.

Fakické šošovky sú ako kontaktné šošovky, ale vkladajú sa do oka. Tie sa zvyčajne používajú na korekciu krátkozrakosti a vysokého astigmatizmu. Pri keratokonuse sa zvyčajne pozoruje krátkozrakosť a vysoký astigmatizmus, ktoré sa v niektorých prípadoch dajú korigovať vložením fakickej šošovky do oka.

Existujú rôzne typy fakických šošoviek, zvyčajne v týchto prípadoch používame fakické šošovky Visian ICL alebo EVO Toric alebo Artisan Toric.

Visian ICL alebo EVO sú umiestnené za dúhovkou a pred šošovkou

Artisans sú umiestnené pred dúhovkou.

V žiadnom prípade nie sú tieto šošovky zvonku viditeľné, oko si zachováva prirodzený vzhľad. V závislosti od typu keratokonusu sa odporúča jeden alebo druhý typ fakickej šošovky.

Operácia sivého zákalu na mieru.

U pacientov so stabilným keratokonusom, ktorí majú viac ako päťdesiat rokov, je operácia šedého zákalu s vložením prispôsobenej vnútroočnej šošovky postavenej špeciálne pre potreby pacienta platnou možnosťou, pretože umožňuje na korekciu zrakových chýb, ktoré sú zvyčajne dosť vysokéAj počas operácie sivého zákalu sa katarakta odstráni a do oka sa implantuje štandardná vnútroočná šošovka.

Pre tých, ktorí trpia keratokonusom, je možnosť výberu personalizovanej kontaktnej šošovky. V podstate po precíznom zhromaždení všetkých údajov týkajúcich sa keratokonusu sa v laboratóriu vybuduje personalizovaná vnútroočná šošovka, ktorá môže, trochu ako kontaktná šošovka, korigovať chyby zraku.