dnes je 30.12.2007, meniny má Dávid


Oddelenie matematika: 32 titulov


  1   2   3   4   5   6   7

3/7

11. Hviezda v matematike 4-5 rokov

matematika

Kol., Slovart, 32 strán, mäkká väzba

Pracovné zošity v edícii Zlaté hviezdy pomáhajú deťom od raného veku získavať, upevňovať si a rozvíjať vedomosti o číslach a dvojrozmerných i trojrozmerných tvaroch. Autor Peter Patilla je uznávaný odborník, ktorý napísal už mnoho publikácií z oblasti základov matematiky. Každá strana má zadanie činnosti pre deti a dole vysvetľujúcu poznámku o tom, čo sa danou úlohou dosahuje. Zošit je opatrený samolepkami – zlatými hviezdičkami a medailami, ktorými sa oceňujú správne vyriešené úlohy a ktoré slúžia na ďalšiu motiváciu.

99,- Skk
99,- Czk


12. Hviezda v matematike 5-6 rokov

matematika

Kol., Slovart, 32 strán, mäkká väzba

Pracovné zošity v edícii Zlaté hviezdy pomáhajú deťom od raného veku získavať, upevňovať si a rozvíjať vedomosti o číslach a dvojrozmerných i trojrozmerných tvaroch. Autor Peter Patilla je uznávaný odborník, ktorý napísal už mnoho publikácií z oblasti základov matematiky. Každá strana má zadanie činnosti pre deti a dole vysvetľujúcu poznámku o tom, čo sa danou úlohou dosahuje. Zošit je opatrený samolepkami – zlatými hviezdičkami a medailami, ktorými sa oceňujú správne vyriešené úlohy a ktoré slúžia na ďalšiu motiváciu

99,- Skk
99,- Czk


13. Hviezda v matematike 6-7 rokov

matematika

Kol., Slovart, 32 strán, mäkká väzba

Pracovné zošity v edícii Zlaté hviezdy pomáhajú deťom od raného veku získavať, upevňovať si a rozvíjať vedomosti o číslach a dvojrozmerných i trojrozmerných tvaroch. Autor Peter Patilla je uznávaný odborník, ktorý napísal už mnoho publikácií z oblasti základov matematiky. Každá strana má zadanie činnosti pre deti a dole vysvetľujúcu poznámku o tom, čo sa danou úlohou dosahuje. Zošit je opatrený samolepkami – zlatými hviezdičkami a medailami, ktorými sa oceňujú správne vyriešené úlohy a ktoré slúžia na ďalšiu motiváciu.

99,- Skk
99,- Czk


14. Integrální počet funkcí jedné reálné proměnné

matematika

NOVÁK, Vítězslav, Ediční centrum Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

skripta, 1. vyd., 2005, 93 stran.

249,- Skk
249,- Czk


15. Matematika - Príklady na prijímacie skúšky na SŠ

matematika

Milan Hrdina, Ľudovít Maxian, Mladé letá, 192 strán, brož.

Publikácia je zostavená z konkrétnych príkladov, ktoré boli na prijímacích skúškach na rôznych stredných školách. Je tematicky rozčlenená na 13 kapitol. Je použiteľná aj pre žiakov nižších ročníkov ZŠ a nižších tried osemročných gymnázií na zopakovanie a precvičenie učiva v jednotlivých ročníkoch.

132,- Skk
132,- Czk


  1   2   3   4   5   6   7

3/7

Vysokoškolská literatúra

Vydavateľstvo Univerzity Komenského

Ediční centrum Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity