dnes je 30.12.2007, meniny má Dávid


Oddelenie matematika: 32 titulov


  1   2   3   4   5   6   7

2/7

6. Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou

matematika

Pavol Zlatoš, IRIS, 212 strán, mäkká väzba

Úvahy o množinách, nekonečne, paradoxoch a Gödelových vetách. Z obsahu: rôzne pohľady na existenciu matematických objektov, postavenie teórie množín, matematické nekonečno, axiomatická teória množín, logika a logicizmus, intuicionizmus, formalizmus a Hilbertov program, atď.

120,- Skk
120,- Czk


7. Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov

matematika

Marián Fecko, IRIS, 722 strán

Moderná diferenciálna geometria (a Lieove grupy ako jej integrálna súčasť) je zaujímavou, dôležitou a živou disciplínou, ktorá čoraz viac preniká do rôznorodých oblastí teoretickej fyziky, matematiky a ich aplikácií. Táto kniha je úvodným textom, písaným hlavne z pohľadu a pre potreby fyzikov. Vzhľadom na úzky a vzájomne prospešný vzťah medzi súčasnou fyzikou a matematikou však bude užitočná aj pre matematikov. Prístupovým spôsobom zoznamuje čitateľa s témami, ako sú tenzorové a spinorové polia, fibrované variety, derivovanie a integrovanie diferenciálnych foriem, súvis symetrií s Lieovými grupami, algebrami a ich reprezentáciami, krivosť a torzia, využitie symplektickej geometrie v lagranžovskej a hamiltonovskej mechanike, Maxwellove či Einsteinove rovnice a aparát diferenciálnych foriem, vzťah matematického pojmu konexia v hlavnej fibrácii a fyzikálnych kalibračných polí, nötherovské prúdy a ich súvis so zákonmi zachovania a mnohými ďalšími. Požiadavky na minimálne počiatočné vedomosti, potrebné na štúdium tejto knihy, spravidla neprekračujú štandard, ktorý poskytujú bežné kurzy matematiky z prvých dvoch ročníkov na univerzitách (vrátane technických). Cieľom knihy je umožniť čitateľovi zvládnuť tento materiál na pracovnej úrovni. Preto sa látka vyjasňuje pomocou množstva jednoduchých úloh (je ich spolu vyše tisíc), v ktorých si čitateľ „vlastnými rukami“ rozoberá detaily „teórie“, ale aj množstvo konkrétnych príkladov. Väčšina úloh (asi deväťsto) má pripojený dostatočne podrobný návod a niektoré, zhruba päťdesiat, aj úplné riešenie.

340,- Skk
340,- Czk


8. Evolučné výpočty a ich využitie v praxi

matematika

Ivan Sekaj, IRIS, 160 strán, tvrdá väzba

Publikácia predstavuje skôr jednoduchým ako zložitým matematickým spôsobom jednotlivých reprezentantov evolučné výpočtové techniky a ilustruje možnosti ich praktického použitia. Prvá časť vysvetľuje princípy činnosti a rôzne modifikácie evolučných algoritmov. Druhá časť ilustruje možnosti praktického využitia tohto perspektívneho a čoraz intenzívnejšie sa rozvíjajúceho výpočtového smeru. Kniha je určená študentom z oblastí ako aplikovaná informatika, umelá inteligencia, kybernetika a iné. Súčasne môže byť užitočná odborníkom z praxe pri využívaní moderných a efektívnych nástrojov či výpočtových metód, schopných odhaliť najskrytejšie rezervy vo výrobe, vo využití zariadení aj ľudí, alebo všeobecne, pri efektívnom riadení firmy.

199,- Skk
199,- Czk


9. Hrajme sa s číslami

matematika

Eva Dienerová, Mladé letá, 40 strán, brož.

Kniha je určená deťom predškolského veku, ich rodičom, učiteľom a žiakom prvých ročníkov. Deti sa v nej oboznámia s číslami od 1 do 10, naučia sa ich napísať a priradiť k nim počty predmetov. Obsahuje aj vtipné úlohy typu vyfarbovačiek, ktoré rozvíjajú logické matematické myslenie.

81,- Skk
81,- Czk


10. Hviezda v matematike 3-4 roky

matematika

Kol., Slovart, 32 strán, mäkká väzba

Pracovné zošity v edícii Zlaté hviezdy pomáhajú deťom od raného veku získavať, upevňovať si a rozvíjať vedomosti o číslach a dvojrozmerných i trojrozmerných tvaroch. Autor Peter Patilla je uznávaný odborník, ktorý napísal už mnoho publikácií z oblasti základov matematiky. Každá strana má zadanie činnosti pre deti a dole vysvetľujúcu poznámku o tom, čo sa danou úlohou dosahuje. Zošit je opatrený samolepkami – zlatými hviezdičkami a medailami, ktorými sa oceňujú správne vyriešené úlohy a ktoré slúžia na ďalšiu motiváciu.

99,- Skk
99,- Czk


  1   2   3   4   5   6   7

2/7

Vysokoškolská literatúra

Vydavateľstvo Univerzity Komenského

Ediční centrum Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity