BOOK SHOP

dnes je 12.07.2004, meniny má Nina


Oddelenie filozofia a logika >>> 13 titulov  1   2   3

2/3

6. Inteligencia ako výpočet

filozofia a logika

J. Šefránek, IRIS, viaz. 429 strán

Text je venovaný základom umelej inteligencie. Umelá inteligencia je však oblasť, kde sa stretávajú rôzne typy ľudských aktivít, skutočne neobyčajne rozmanité. Má svoje rozmery vedecké i obchodnícke, básnické i inžinierske, pragmatické i mystické, teoretické i aplikačné. Pokiaľ ide o umelú inteligenciu ako vedu, jej charakter je nesporne interdisciplinárny a mnohotvárny. Rôzne oblasti umelej inteligencie a prístupy k nej sa výrazne líšia v závislosti od používanej konceptuálnej a metodologickej výbavy, od zamerania pozornosti, priorít, optiky a cieľov. Autor hovorí o umelej inteligencii z pohľadu "znalostnej paradigmy", ktorej cieľom je pochopiť a výpočtovo modelovať spracovanie poznatkov a pochopiť usudzovanie. Text je venovaný teoretickým základom tejto paradigmy. Jeho cieľom je predstaviť teóriu výpočtového modelovania poznania a usudzovania.

320,- Sk

320,- Czk

7. Logické hádanky, hlavolamy a paradoxy

filozofia a logika

F. Gahér, IRIS, viaz. 108 strán

Autor ponúka čitateľovi intelektuálne dobrodružstvo. Od čitateľa text vyžaduje iba - zvedavosť. Odmenou bude napätie hádaniek a prekvapivosť ich riešení. Prostredníctvom riešenia hádaniek, rébusov a hlavolamov autor približuje základy výrokovej logiky a do moderného hábu zaodeté intelektuálne pamätníky - staré logické, sémantické i filozofické paradoxy a antinómie.

110,- Sk

110,- Czk

8. Na prahu civilizácie Tretej vlny

filozofia a logika

I. Klinec, IRIS, tvrdá väzba, 264 strán

Publikácia prezentuje takzvanú civilizáciu Tretej vlny, dnešný svet prudkých zmien, komunikácie, otvorenosti, informácií, znalosti a permanentného vzdelávania. Autor prostredníctvom optiky článkov z dennej a odbornej tlače približuje, ako sám napísal v úvode, "myslenie o budúcnosti i budúcom svete, ukazuje civilizačné súvislosti súčasného i budúceho vývoja, prísľuby lepšieho a harmonickejšieho sveta udržateľného modelu civilizácie i hrozby zničenia životného prostredia, devastácie i ničenia spoločnosti a civilizácie". Cieľom publikácie je pokúsiť sa vytvoriť obraz zložitých civilizačných súvislostí zmien, ktorých sme svedkami u nás a o ktorých sa dozvedáme zo zahraničia. Autor zároveň chce priviesť čitateľa k zamysleniu nad podobou sveta vo vzdialenejšej budúcnosti vo svetle následkov našich krokov, o ktorých sa dnes domnievame, že sú samozrejmé a nevyhnutné.

250,- Sk

250,- Czk

9. O dôstojnosti človeka

filozofia a logika

B. Seilerová, IRIS, viaz. 124 strán

Slovenský čitateľ dostal do rúk preklad reči O dôstojnosti človeka (De hominis dignitate) od renesančného mysliteľa poslednej tretiny 15. storočia Giovanniho Pica della Mirandola. Ide o zamýšľaný úvodný prejav na verejnej diskusii v Ríme v roku 1486 pred pápežským senátom k 900 tézam z filozofie, kabaly a teológie. Diskusia, na ktorú G. Pico pozval učencov z celej Európy sa, žiaľ, neuskutočnila. Obdobie renesancie, a v ňom slávne talianske Quattrocento, patrí k významným etapám dejín európskej duchovnej kultúry. Všeobecne sa vysoko hodnotia najmä výkony renesančných umelcov. Ich umelecké a architektonické diela sú predmetom stáleho obdivu. Menej sa už vie o metafyzickom zdôvodnení obrazu človeka so širokou svetonázorovou explikáciou, ktorý usmerňoval umelecké aktivity renesančných umelcov a renesančných ľudí vôbec. Reč O dôstojnosti človeka je koncentrovaným vyjadrením metafyziky renesančného humanizmu, človeka, filozofickej antropológie renesančných humanistov. Kniha je určená všetkým, ktorí majú radi pôvodné filozofické myšlienky, študentom humanitných vied, učiteľom.

130,- Sk

130,- Czk

10. O slobode

filozofia a logika

J. S. Mill, IRIS, viaz. 116 strán

Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t.j. otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spoločnosti. V tomto kontexte autor rozoberá tri hlavné problémy: 1. problém slobody myslenia a vyjadrovania, 2. problém individuality ako zdroja spoločenského pokroku, 3. problém rozlíšenia ľudského konania a života na čisto súkromnú sféru, ktorá sa týka len jednotlivca samého, a sféru verejnú, ktorá sa týka iných ľudí. Millova koncepcia podaná na pomerne malom priestore a brilantným štýlom, sa zaradila medzi klasické ideové dedičstvo západnej filozofie a politiky liberalizmu.

110,- Sk

110,- Czk

  1   2   3

2/3


Návštevy: