BOOK SHOP

dnes je 11.07.2004, meniny má Milota


Oddelenie medicina >>> 6 titulov  1   2

1/2

1. Ako opatrovať chorých (v českom jazyku)

medicina

kol., Príroda, 172 strán, tvrdá väzba

Príručka o ošetrovaní detí, chorých, bezvládnych a starých ľudí. Je to základná príručka pre každého, kto sa zúčastňuje na opatrovaní pacientov v domácom prostredí.

179,- Sk

179,- Czk

2. Diagnostické a intervenčné rádiologické metódy...

medicina

Jozef Glomba, IRIS, 120 strán

Diagnostické a intervenčné rádiologické metódy ako súčasť sekundárnej prevencie ischemickej choroby dolných končatín (angiografia, balónková perkutánna transluminálna angioplastika, stent) Autor pri písaní svojej monografie vychádzal z poznatkov, že v súčasnosti sú v industriálnom svete najčastejšou príčinou úmrtí ochorenia kardiovaskulárneho systému. Súvisí to jednak s predlžovaním ľudského veku, nezdravými dietetickými návykmi, stresovými situáciami a najmä nedostatkom fyzickej aktivity. MUDr. Jozef Glomba PhD. patrí medzi priekopníkov invazívnej rádiológie na Slovensku a svoje bohaté skúsenosti využil pri písaní svojej knihy. Téma je široko koncipovaná, od základných vyšetrovacích metód až po diapeutické výkony. Svojím dielom vypĺňa určité vákuum v odbornej rádiologickej problematike a dúfam, že táto publikácia si nájde cestu nielen k rádiológom, ale aj lekárom z iných odborov ako aj študentom medicíny. Významné zdokonalenie röntgenovej techniky spolu s dosiahnutím vysokej kvalitatívnej úrovne zobrazovacích, katetrizačných a diapeutických materiálov prispelo k rozmachu metód intervenčnej rádiológie. Popri rekonštrukčných chirurgických výkonoch v oblasti vaskulárneho riečiska sa dostali do popredia okrem iných aj trombolýza, balónková a laserová perkutánna angioplastika a implantácie stentov. Napriek tomu, že vo výbere najvhodnejšieho spôsobu liečby ischemickej choroby dolných končatín nie je jednota, tieto metódy sú angiológmi, cievnymi chirurgami a rádiológmi vo svete všeobecne akceptované. Kniha MUDr. Jozefa Glombu, PhD. vhodne dopĺňa dostupnú odbornú literatúru tohto zamerania na slovenskom knižnom trhu a verím, že bude mať pozitívny multidisciplinárny dopad v praxi. Perspektívne môže kniha poslúžiť aj ako edukačná pomôcka nielen pre širokú lekársku obec ale aj pre študentov medicíny a študentov Trnavskej univerzity.

300,- Sk

300,- Czk

3. Encyklopédia homeopatie

medicina

Andrew Lockie, Perfekt, 331 strán, pevná väzba

Doteraz najkompletnejšia ilustrovaná príručka homeopatie prináša pohľad na túto rozkvitajúcu formu komplementárnej medicíny. Autor tu uvádza neuveriteľne detailný prehľad homeopatických prípravkov a prístupov k liečbe ochorení.

599,- Sk

599,- Czk

4. Príručka prvej pomoci

medicina

kolektív autorov, Perfekt, 288 strán, brožovaná väzba

Praktický sprievodca do každej domácnosti, na pracoviská, do škôl a na voľné chvíle, ktorý v prehľadnej podobe popisuje postupy pri poskytovaní prvej pomoci v rozličných situáciách. Kniha je ilustrovaná názornými fotografiami a dopĺňa ju vrecková brožúrka, ktorú môžete mať vždy poruke.

368,- Sk

368,- Czk

5. Príručka SČK pre kurzy prvej pomoci

medicina

kol., Príroda, 64 strán, mäkká väzba

Príručka obsahuje všetky situácie, v ktorých môže byť znalosť prvej pomoci rozhodujúca - v domácnosti, na športoviskách a miestach zábavy, na pracovisku, na cestách, v škole...

99,- Sk

99,- Czk

  1   2

1/2


Návštevy: