BOOK SHOP

dnes je 06.06.2004, meniny má Norbert


Oddelenie medicina >>> 2 tituly  1

1/1

1. Diagnostické a intervenčné rádiologické metódy...

medicina

Jozef Glomba, IRIS, 120 strán

Diagnostické a intervenčné rádiologické metódy ako súčasť sekundárnej prevencie ischemickej choroby dolných končatín (angiografia, balónková perkutánna transluminálna angioplastika, stent) Autor pri písaní svojej monografie vychádzal z poznatkov, že v súčasnosti sú v industriálnom svete najčastejšou príčinou úmrtí ochorenia kardiovaskulárneho systému. Súvisí to jednak s predlžovaním ľudského veku, nezdravými dietetickými návykmi, stresovými situáciami a najmä nedostatkom fyzickej aktivity. MUDr. Jozef Glomba PhD. patrí medzi priekopníkov invazívnej rádiológie na Slovensku a svoje bohaté skúsenosti využil pri písaní svojej knihy. Téma je široko koncipovaná, od základných vyšetrovacích metód až po diapeutické výkony. Svojím dielom vypĺňa určité vákuum v odbornej rádiologickej problematike a dúfam, že táto publikácia si nájde cestu nielen k rádiológom, ale aj lekárom z iných odborov ako aj študentom medicíny. Významné zdokonalenie röntgenovej techniky spolu s dosiahnutím vysokej kvalitatívnej úrovne zobrazovacích, katetrizačných a diapeutických materiálov prispelo k rozmachu metód intervenčnej rádiológie. Popri rekonštrukčných chirurgických výkonoch v oblasti vaskulárneho riečiska sa dostali do popredia okrem iných aj trombolýza, balónková a laserová perkutánna angioplastika a implantácie stentov. Napriek tomu, že vo výbere najvhodnejšieho spôsobu liečby ischemickej choroby dolných končatín nie je jednota, tieto metódy sú angiológmi, cievnymi chirurgami a rádiológmi vo svete všeobecne akceptované. Kniha MUDr. Jozefa Glombu, PhD. vhodne dopĺňa dostupnú odbornú literatúru tohto zamerania na slovenskom knižnom trhu a verím, že bude mať pozitívny multidisciplinárny dopad v praxi. Perspektívne môže kniha poslúžiť aj ako edukačná pomôcka nielen pre širokú lekársku obec ale aj pre študentov medicíny a študentov Trnavskej univerzity.

300,- Sk


2. Zobrazovacie metódy v diagnostike a liečbe ochorení pankreasu

medicina

Karol Mitacz, IRIS, 128 strán

Autor sa podujal na spracovanie širokého spektra ochorení pankreasu pri použití dostupnej zobrazovacej techniky na úrovni NsP II. typu s akcentom na nové diapeutické metódy v rámci invazívnej rádiológie. Téma je veľmi aktuálna, veď ochorenia pankreasu patria medzi „crux medici“ v dennej praxi lekárov primárneho kontaktu, ako aj lekárov klinikov resp. diagnostikov. Dosiahnuté výsledky pri zápalových afekciách, tumoróznych expanziách, resp. traumatických stavoch nedávajú veľa optimizmu s danou skutočnosťou, a len v úzkej súčinnosti všetkých zainteresovaných sa táto situácia môže zlepšiť. Búrlivý rozmach zobrazovacích metód však dáva do budúcnosti viac optimizmu, čo sa týka včasnosti „správnej diagnózy“ pri uvedených ochoreniach. Autor patrí medzi priekopníkov invazívnej rádiológie na Slovensku a svoje poznatky spracoval vo svojej práci. Zaujímavo rozpracováva víziu moderného rádiológa versus klinického lekára, a len budúcnosť ukáže, či jeho predpovede budú splnené. Práca je prínosom pre slovenských rádiológov, ako aj klinických lekárov, ktorí sa zaoberajú problematikou ochorení mysterióznej žľazy nášho organizmu – pankreasu.

300,- Sk


  1

1/1


Návštevy: