dnes je 26.02.2005, meniny má Viktor


Oddelenie hobby: 16 titulov


  1   2   3   4

1/4

1. Ako sa robia noviny

hobby

Andrej Tušer, Sofa, 219 strán, tvrdá väzba

Kniha známeho autora novinárskych i novinovedných prác, dlhoročného redaktora a publicistu, univerzitného profesora na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave Andreja Tušera, je extraktom kolektívnej skúsenosti bádateľov žurnalistiky i jeho vlastných skúseností a podáva priateľskú ruku všetkým, ktorí majú vzťah k dennodenne prichádzajúcemu zázraku zvanému NOVINY. Obsah publikácie možno rozdeliť na tri základné časti: NOVINÁRSTVO (s mottom Ak novinárstvo nie je veda, je určite umenie), NOVINY (s mottom Noviny ak nie sú umenie, sú určite náročné remeslo) a NOVINÁRI (s mottom Sloboda tlače áno, len keby tí novinári neboli...). Štvrtú časť tvoria prílohy, kam autor okrem základných právnych a etických noriem, platných pre novinárstvo, zaradil aj abecedne zostavený slovník novinárskych pojmov a termínov.

299,- Skk
299,- Czk


2. Eurokniha. Štáty a mince

hobby

Kol., Mladé letá, 16 strán

Ponúkame vám pozoruhodnú knihu o všetkých európskych krajinách, ktoré zaviedli novú menu – EURO, ktorá vám zároveň poslúži ako ALBUM. Kniha obsahuje stručné základné informácie o jednotlivých krajinách – zemepisné údaje, údaje z histórie, z kultúry, z architektúry, ale aj o najvýraznejších osobnostiach z oblasti vedy, kultúry a športu. Pri každej z týchto 12 krajín sú vyobrazené všetky euromince a vždy na pritiľahlej strane sú mince popísané. Zaujímavé je, že lícnu stranu majú mince všetkých krajín rovnakú a zadná strana má svoj vlatný národný motív. Zobrazené mince v knihe sú z kartónu a dajú sa pomerne jednoducho vytlačiť. Ak nájdete príslušnú mincu, vylúpnete kartónovú a nahradíte ju pravou. Knižka vám tak poslúži aj ako exkluzívny ALBUM na euromince. V zadnej časti knihy sú spomenuté aj malé štáty – Monako, San Marino, Vatikán, ktoré získali právo vyraziť si svoje euromince len v obmedzenom množstve. Preto je rarita získať takúto euromincu. Už teraz majú vysokú zberateľskú hodnotu. Kniha poskytuje aj vyobrazené všetky eurobankovky s ich popisom.

299,- Skk
299,- Czk


3. ExLibris Hlohovec

hobby

Viktor Chrenko, Helena Pekarovičová, Sofa, 142 strán, mäkká väzba

ExLibris napriek svojej kráse a osožnosti stále patrí medzi málo známu oblasť úžitkovej grafickej tvorby. Malý tlačený lístok s menom majiteľa knihy, ex libris, čiže knižná značka, sa v zahraničí teší veľkej pozornosti nielen pre funkciu ochrany kníh, ale najmä ako objekt zberateľstva. Na Slovensku je záujem oveľa menší. V Hlohovci preto vznikla pred šiestimi rokmi myšlienka poriadať o tomto druhu umenia besedy na školách. Nik vtedy netušil, že sa tu vytvorili základy k odštartovaniu nového druhu výtvarnej súťaže pre deti, ktorá má za sebou päť úspešných ročníkov. V Hlohovci sa každoročne koná podujatie, ktoré si z roka na rok získava nevšednú pozornosť malých výtvarníkov zo Slovenska a mnohých štátov sveta. Cieľom výtvarnej súťaže je vytvárať medzi 12–15 ročnými deťmi priestor pre poznávanie exlibris, upriamiť ich pozornosť na knihy a ich ochranu vlastnou knižnou značkou, získať ich pre tvorivé trávenie voľného času. Do súťaže sa zapojili mnohé slovenské knižnice, tie oslovili k spolupráci školy vo svojom okolí a pripojili sa i knižnice a školy spoza hraníc Slovenska. Významný bol rok 1999, keď do súťaže vstúpilo UNESCO, a projekt Mestskej knižnice Hlohovec, členskej knižnice UNESCO Network of Associated Libraries, finančne podporilo v tomto i nasledujúcich dvoch ročníkoch. Súťaž ExLibris Hlohovec zaradilo Ministerstvo kultúry SR v roku 2000 do Kampane Rady Európy – Európa, spoločné dedičstvo.

149,- Skk
149,- Czk


4. Filatelia. Zbierame poštové známky

hobby

František Švarc, Mladé letá, 151 strán

Táto kniha je zaujímavým úvodom do filatelie - ukazuje, čo urobilo zo zbierania známok jednu z najpopulárnejších záľub na svete. Podáva nielen skutočný prehľad o zrode a rozšírení známok, ale z historického pohľadu predstavuje i rozvoj poštových služieb. Obsahuje nielen informácie o známkach celého sveta, ale aj o poštových lístkoch, aerogramoch a iných filatelistických materiáloch. Kniha prichádza s cennými radami pre mladých filatelistov - informuje o pomôckach, filatelistických výstavách a organizáciách filatelistov, o charaktere filatelistických zbierok. Skrýva množstvo rád a inšpiratívnych podnetov.

299,- Skk
299,- Czk


5. Háčkovanie 1

hobby

kol., Príroda, 96 strán, tvrdá väzba

Podrobné návody na háčkovanie čipkových a filetových vzorov, krásne predlohy na dečky, obrusy, záclony i vankúše.

126,- Skk
126,- Czk


  1   2   3   4

1/4