BOOK SHOP

dnes je 07.02.2005, meniny má Vanda


Oddelenie filozofia a logika >>> 27 titulov>>> 1 nový  1   2   3   4   5   6

1/6

1. Antarktída na prahu konca

filozofia a logika

Martin Vopěnka, Sofa, 160 strán, tvrdá väzba

Autor: "Mojou poslednou knihou je práve táto – denník z pobytu v Antarktíde, ktorý som pochopiteľne dodatočne upravoval a dopĺňal. Na ostrov Nelson v súostroví Južné Shetlandy som odchádzal so zmiešanými pocitmi – plný odhodlania a neistoty. A nemal som literárny plán. Na druhú stranu vo mne už dlhší čas dozrieval rad myšlienok, ktorým som chcel dať tvar. Boli to najmä myšlienky týkajúce sa ničivého pôsobenia našej civilizácie; toho nezadržateľného procesu, v ktorom dielo Božie nahrádzame bezduchým dielom svojím. Ukázalo sa, že Antarktída naozaj je najčistejším možným priestorom k podobným úvahám. Priestorom bez techniky, ľudí i rušivých vĺn, priestorom, ktorý sme si ešte nestačili privlastniť. Podrobnú správu o tom, čo som v tom priestore prežil, myslel si a cítil, vám teraz odovzdávam."

199,- Sk

199,- Czk

2. Antikrist

filozofia a logika

F. Nietzsche - preložil R. Škoda, IRIS, viaz. 240 strán

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva založená na princípoch nemeckej "filozofie života". Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania náboženstva, ale predmet psychologickej analýzy.

210,- Sk

210,- Czk

3. Čas a literárne rozprávanie

filozofia a logika

Paul Ricceur, IRIS, 265 strán, tvrdá väzba

Autor, emeritovaný profesor univerzít v Paríži a v Chicagu, je popredný súčasný francúzsky filozof (nar. 1913), ovplyvnený fenomenológiou, štrukturalizmom a hermeneutikou. V tomto diele analyzuje stvárnenie času fikčným rozprávaním a v ňom čas z hľadiska teoretickonaračného i filozofickohermeneutického. Analýza sa začína premenami tvorby zápletky, pokračuje štrukturalistickými „logickými“ modelmi, hrami s časom na základe dialektiky vypovedania a výpovede a napokon otvorením fikcie pre imaginárne svety. Dospieva tak k vzácnej syntéze, v ktorej sú zohľadnení nielen u nás stále nerovnako známi západni štrukturalisti a semiotici (A. J. Greimas, W. Booth, C. Bremond, E. Benveniste, G. Genette, S. Chatman), ale aj ruskí formalisti (V. Propp, M. Bachtin, J. Lotman, B. Uspenskij). Špecifický ráz fiktívneho času je ilustrovaný rozbormi textov V. Woolfovej, Th. Manna a M. Prousta, rozbormi, ktoré možno pokladať v prístupe k literárnemu umeleckému dielu za vzorové. Dielo, ktoré je prvým knižným prekladom autora z francúzštiny do slovenčiny (písal a uverejňoval aj po anglicky), je určené literárnym vedcom, historikom a kritikom, ďalej filozofom, študentom literatúry a filozofie, ale bude poučným a inšpiratívnym čítaním aj pre mnohých ďalších.

199,- Sk

199,- Czk

4. Človek v paradigmách filozofickej antropológie

filozofia a logika

Božena Seilerová, IRIS, 170 strán, tvrdá väzba

Od prvých náznakov intelektuálneho dobrodružstva ľudského rodu, človeka, ktoré evidujeme v prastarých mýtoch až po dnešok, pred duchovným zrakom ľudstva sa vynára spočiatku v tlmenom svetle jeho ducha, neskôr už v zreteľne koncentrovanom svetle filozofie otázka, čo je to – človek? Odpovede na túto otázku nachádzame v mýtických, náboženských a filozofických obrazoch človeka. A čo vedecký obraz človeka? Jestvuje taký obraz? Na prvý pohľad sa zdá nepochybné, že vedeckú odpoveď na otázku, čo je to človek, musíme hľadať v antropológii, t. j. v náuke o človeku. Odpoveď sa však problematizuje pri konštatovaní, že jestvujú početné vedecké disciplíny, ktoré majú vo svojom názve termín antropológia...

169,- Sk

169,- Czk

5. Čo je to farba?

filozofia a logika

Andrej Démuth, IRIS, 180 strán, tvrdá väzba

Táto kniha nám podáva historicko-psychologicko-filozofické autorovo vnímanie farieb. Dielo je rozdelené do jednotlivých kapitol a podkapitol s rozsiahlym materiálom , registrom, odkazmi na odporúčanú literatúru, ako i zdrojmi poznatkov. Graficky pôsobivá obrazová príloha dotvára tento komplexný celok. Práca je súborom poznatkov z rôznych disciplín, ako je psychológia, filozofia, teória poznania, fyziológia vnímania, estetika, atď. Andrej Démuth ju zasadzuje do adekvátnych historických súvislostí.

0,- Sk

0,- Czk

  1   2   3   4   5   6

1/6


Návštevy: