BOOK SHOP

dnes je 07.02.2005, meniny má Vanda


Oddelenie etika a estetika >>> 3 tituly  1

1/1

1. Dobro a cnosť

etika a estetika

D. Smreková - Z. Palovičová, IRIS, viaz. 168 strán

Rukopis monografie Dobro a cnosť je vydareným pokusom o teoretické rozpracovanie kategórie cnosti a o predstavenie jednej línie v rámci súčasného etického myslenia na solídnej vedeckej úrovni. Pozitívom práce je približne rovnomerný záber na anglofónnu a frankofónnu oblasť filozofovania (čo nebýva vždy - najmä v posledných rokoch - zvykom), navyše je pozitívom aj fakt, že autorky si všímajú s témou práce čo len čiastočne súvisiacu domácu filozofickú produkciu, čo takisto nebýva u nás pravidlom.

180,- Sk

180,- Czk

2. Estetika myslenia a tela

etika a estetika

J. Vaňek, IRIS, viaz. 122 strán

Slovenský preklad úspešnej publikácie, ktorá reaguje na základné problémy estetiky v súčasnosti. Je to vcelku ojedinelá publikácia, ktorá čitateľovi osvetľuje čo je estetické, ako sa prejavuje v myslení a tvorbe, k akým premenám dochádza v estetickom vnímaní, ale reaguje aj na také javy ako je gýčovitosť, snobizmus a pod.

210,- Sk

210,- Czk

3. Pravidlá spoločenského správania

etika a estetika

D. Brázdová, IRIS, brož. 104 strán

Úspešná publikácia určená ľuďom, ktorí majú záujem poznať pravidlá správania ustálené spoločenskou skúsenosťou. Hlavné heslá: Slušnosť, zdvorilosť, takt. Sebaovládanie. Pozdrav. Predstavovanie a oslovovanie. Listy a telefóny. Na verejnosti. Správanie v reštaurácii. Kultúra. Stolovanie. Spoločenský život v rodine. Spoločenské udalosti. Z diplomatického protokolu. S cudzincami a v cudzine.

70,- Sk

70,- Czk

  1

1/1


Návštevy: