PRÍRODNÉ VEDY

 (1)

 

Základy evoluční teorie

 

 

Základy evoluční teorie 
IRIS, viaz., 142 strán, v češtine

Predložená kniha o základoch evolúcie živých organizmov bola v Rakúski bestsellerom. Franz M. Wuketits, žiak svetoznámeho etológa K. Lorenza zachytáva mnohé z novších a najnovších empirických a teoretických faktov a pokúsil sa vytvoriť z mnohých dnešných názorov na hybné sily evolúcie určitú syntézu.
Z obsahu: Čo je evolúcia. Význam evolučnej teórie ako integračný koncept. Dejiny evolučného myslenia. Empirické dôkazy evolúcie. Rozvoj ríše organizmov. Formy priebehu a zákonitosti evolúcie. Hybné sily evolučného diania. Postavenie človeka v štruktúre evolúcie. 
Kniha je určená študentom a učiteľom prírodných vied.

cena: 199,00 Sk