objednávka

Spôsob úhrady - vyberte prosím

dobierka

faktúra - bankový prevod

Objednaný tovar Vám zašleme na adresu:

Meno/Názov organizácie
Ulica
Mesto, PSČ

telefónne číslo
dátum

pri objednávke na faktúru je potrebné vyplniť tieto údaje:

IČO
DRČ
Meno zodpovedného pracovníka
telefón
č. účtu

 

názov

cena s DPH

počet ks

Ako zvládať konflikty 149 Sk
Alternatívne školstvo 229 Sk
Anglicko-Slovenský pedagogický slovník 99 Sk
Anglický hospodársky slovník (len v češtine) CZ/ANG 1 489 Sk
Anglický študijný slovník SK/ANG   929 Sk
Anglický technický slovník (len v češtine) CZ/ANG 1 859 Sk
Anglický veľký slovník SK/ANG 2 319 Sk
Anglický vreckový slovník SK/ANG 1 769 Sk
Anglický výkladový slovník pre medicínu 1 199 Sk
Anglický výkladový slovník pre právo 1 199 Sk
Dejiny filozofie 149 Sk
Diskurz a myseľ 199 Sk
Egyptský sudca I. - Znesvätená pyramída 199 Sk
Egyptský sudca II. - Zákon púšte 199 Sk
Egyptský sudca III - Vezírova spravodlivosť 199 Sk
Estetika myslenia a tela 119 Sk
Francúzsky finančný slovník 1 199 Sk
Francúzsky všeobecný slovník 1 769 Sk
Indivíduá 199 Sk
Inteligencia ako výpočet 299 Sk
Kultúra a multikultúrna výchova 159 Sk
Lingea Collins Cobuild SK/ANG 1 199 Sk
Logické hádanky, hlavolamy a paradoxy  99 Sk
Metamorfózy lásky troch tisícročí 199 Sk
Metodológia vedeckého výskumu 169 Sk
Metodológia vied o výchove  159 Sk
Nadané dieťa  370 Sk
Nemecký hospodársky slovník (len v češtine) CZ/NEM 1 489 Sk
Nemecký študijný slovník SK/NEM  919 Sk
Nemecký technický slovník (len v češtine) CZ/NEM 1 859 Sk
Nemecký veľký slovník SK/NEM 2 329 Sk
Nemecký vreckový slovník SK/NEM 1 769 Sk
O dôstojnosti človeka 119 Sk
O múdrej Aničke, šalamúnskej hlavičke 99 Sk
O slobode 99 Sk
O zmysle života 99 Sk
Osudy eseje 149 Sk
Pedagogicko-didaktická práca učiteľa 159 Sk
Poľsko - český technický slovník 1 859 Sk
Poľsko-český veľký slovník  2 329 Sk
Pravidlá slovenského pravopisu 289 Sk
Pravidlá spoločenského správania 69 Sk
Psychopatologické a sociálnopatologické prejavy u dieťaťa 149 Sk
Súčasná psychológia náboženstva 149 Sk
Šťastenko a Čierny pán 129 Sk
Študijné texty zo slovenského jazyka na prijímacie pohovory na VŠ 149 Sk
Tak vravel Zarathustra  219 Sk
Tiene v Aténach 99 Sk
Ústava SR 99 Sk
Úvod do epistemológie Jeana Piageta 99 Sk
Úvod do logickej syntaxe a sémantiky 149 Sk
Úvod do psychológie 179 Sk
Všeobecná didaktika 120 Sk
Všeobecná patopsychológia - Patopsychológia mentálne postihnutých 149 Sk
Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psychológii 199 Sk
Základné pojmy v pedagogike a andragogike 229 Sk
Základy evoluční teorie 199 Sk
Základy sociálnej psychológie 179 Sk
Základy školskej pedagogiky 169 Sk
Základy vývinovej psychológie 99 Sk
Zvýhodnený komplet - Anglický študijný slovník - Lingea Collins Cobuild 1 769 Sk
Zvýhodnený komplet - Anglický veľký + hospodársky + technický slovník 4 199 Sk
Zvýhodnený komplet - Nemecký veľký + hospodársky + technický slovník 4 199 Sk

Ďakujeme za Vašu objednávku. 

Objednaný tovar Vám zašleme poštou. K cene tovaru bude prirátané poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty a balné 12,- Sk.

Zľavy: