METODOLÓGIA VIED

 (2)

 

Metodológia vedeckého výskumu
Metodológia vied o výchove

 

 

Metodológia vedeckého výskumu
J. Benčo
IRIS, viaz., 194 strán

na začiatok strany

Úlohou predkladanej monografie je objasniť niektoré metodologické a metodické otázky vedeckého výskumu ako základu ďalšieho poznania. Úloha je dôležitá preto, že základy vedeckého výskumu treba rozvíjať už v rámci vysokoškolského štúdia, a prepájať učebnú činnosť s vedeckým poznaním. Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl, ktorí si počas štúdia majú osvojiť aj základy vedeckovýskumnej práce, pracovníkom výskumnej a vývojovej základne a všetkým riadiacim pracovníkom, ktorí majú pripravovať mladých adeptov vedy.

cena: 169,00 Sk

 

Metodológia vied o výchove
Š. Švec

na začiatok strany

cena: 159,00 Sk