ELEKTRONICKÉ SLOVNÍKY

 (20)

 

Anglický hospodársky slovník (len v češtine) CZ/ANG Nemecký hospodársky slovník (len v češtine) CZ/NEM
Anglický študijný slovník SK/ANG Nemecký študijný slovník SK/NEM
Anglický technický slovník (len v češtine) CZ/ANG Nemecký technický slovník (len v češtine) CZ/NEM
Anglický veľký slovník SK/ANG Nemecký veľký slovník SK/NEM
Anglický vreckový slovník SK/ANG Nemecký vreckový slovník SK/NEM
Anglický výkladový slovník pre medicínu Zvýhodnený komplet - Nemecký veľký + hospodársky + technický slovník
Anglický výkladový slovník pre právo Francúzsky finančný slovník
Lingea Collins Cobuild SK/ANG Francúzsky všeobecný slovník
Zvýhodnený komplet - Anglický veľký + hospodársky + technický slovník Poľsko - český technický slovník
Zvýhodnený komplet - Anglický študijný slovník - Lingea Collins Cobuild Poľsko-český veľký slovník

 

 

 

 

Anglický študijný slovník SK/ANG

na začiatok strany

 Slovník určený všetkým tým, ktorí sa cudzí jazyk učia alebo s jeho učením začínajú. Obsahuje 75 000 hesiel, 40 000 ozvučených hesiel.

cena: 929,00 Sk

 

 

Anglický veľký slovník SK/ANG

na začiatok strany

 je asi najrozsiahlejším všeobecným obojstranným slovníkom na trhu. Obsahuje 200 000 hesiel, 70 000 ozvučených hesiel.

cena: 2 319,00 Sk

 

 

Anglický hospodársky slovník (len v češtine) CZ/ANG 

na začiatok strany

V súčasnosti je najrozsiahlejším slovníkom zameraným na ekonomickú oblasť. Obsahuje 60 000 hesiel, 90 000 významov, 200 000 prekladov.

cena: 1 499,00 Sk

 

 

Anglický technický slovník (len v češtine) CZ/ANG

na začiatok strany

 Elektronická verzia knižného titulu autorského tímu Věra Hegerová - Tomáš Zahradníček. Obsahuje 180 000 hesiel, 190 000 významov, 240 000 prekladov.

cena: 1859,00 Sk

 

 

Anglický výkladový slovník pre právo

na začiatok strany

cena: 1 199,00 Sk

 

 

Anglický výkladový slovník pre medicínu

na začiatok strany

cena: 1 199,00 Sk

 

 

Anglický vreckový slovník SK/ANG

na začiatok strany

Na CD sa nachádzajú verzie pre operačný systém Palm OS a Windows CE, resp. Pocket PC. Obsahuje 25-75 000 hesiel, počet významov 30-90 000, 50-120 000 prekladov.

cena: 1 769,00 Sk

 

 

Lingea Collins Cobuild SK/ANG

na začiatok strany

Ide o kvalitný všeobecný výkladový slovník stredného rozsahu určený študentom angličtiny na všetkých úrovniach. Obsahuje 35 000 hesiel, 35 000 ozvučených hesiel, 70 000 významov.

cena: 1 199,00 Sk

 

 

Nemecký študijný slovník SK/NEM

na začiatok strany

 je slovníkom určeným všetkým tým, ktorí sa cudzí jazyk učia alebo s jeho učením začínajú. Obsahuje 75 000 hesiel, 40 000 ozvučených hesiel.

cena: 919,00 Sk

 

 

Nemecký veľký slovník SK/NEM

na začiatok strany

Slovník bol spracovaný na základe nového nemeckého pravopisu. Obsahuje 200 000 hesiel, 50 000 ozvučených hesiel

cena: 2 329,00 Sk

 

 

Nemecký hospodársky slovník (len v češtine) CZ/NEM

na začiatok strany

Ide o v súčasnosti najrozsiahlejší slovník vo svojej kategórii. Obsahuje 60 000 hesiel, 90 000 významov, 200 000 prekladov.

cena: 1 489,00 Sk

 

 

Nemecký technický slovník (len v češtine) CZ/NEM

na začiatok strany

 Ide o elektronickú verziu knižne vydaného slovníka nakladateľstva Fraus. Obsahuje 180 000 hesiel, 190 000 významov, 24 000 prekladov.

cena: 1 859,00 Sk

 

 

Nemecký vreckový slovník SK/NEM

na začiatok strany

Na CD sa nachádzajú verzie pre operačný systém Palm OS a Windows CE, resp. Pocket PC. Obsahuje 25-75 000 hesiel, počet významov 30-90 000, 50-120 000 prekladov.

cena:  1 131,00 Sk

 

 

Poľsko-český veľký slovník

na začiatok strany

Obsah slovníka = 65 000 hesiel, 90 000 významov, 45 000 príkladov, fráz a idiómov

cena: 2 329,00 Sk

 

 

Poľsko - český technický slovník

na začiatok strany

Obsah slovníka = 40 000 hesiel, 50 000 významov, 90 000 kolokácií a termínov

cena: 1 859,00 Sk

 

 

Francúzsky všeobecný slovník

na začiatok strany

50 000 hesiel, 90 000 významov, 300 tematických skupín, 25 000 ozvučených hesiel.

cena: 1 769,00 Sk

 

 

Francúzsky finančný slovník

na začiatok strany

Elektronická verzia slovníka vydaného knižne nakladateľstvom Fraus. Slovník poskytuje aktuálnu slovnú zásobu, ktorá sa najmä v oblasti finančníctva a bankovníctva rýchlo mení a vyvíja. Navyše je rozšírený o zoznam skratiek z bankovníctva.

cena: 1 199,00 Sk

 

 

Zvýhodnený komplet - Anglický veľký + hospodársky + technický slovník

na začiatok strany

cena: 4 199,00 Sk

 

 

Zvýhodnený komplet - Nemecký veľký + hospodársky + technický slovník

na začiatok strany

cena: 4 199,00 Sk

 

 

Zvýhodnený komplet - Anglický študijný slovník - Lingea Collins Cobuild

na začiatok strany

cena: 1 769,00 Sk